Bài 41.1; 41.2; 41.3 trang 96 SBT Hóa học 12


Giải bài 41.1; 41.2; 41.3 trang 96 Sách bài tập hóa học 12 - Không thể nhận biết các khí C02, S02 và 02 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 41.1.

Không thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng

A. nước brom và tàn đóm cháy dở.

B. nước brom và dung dịch Ba(OH)2.

C. nước vôi trong và nước brom.

D. tàn đóm cháy dở và nước vôi trong.

Phương pháp giải:

Khí CO2 và SO2 có thể nhận biết bằng dung dịch nước vôi trong

SO2 có thể nhận biết bằng dung dịch brom

O2 có thể nhận biết bằng tàn đóm cháy dở

Lời giải chi tiết:

O2 có thể nhận biết bằng tàn đóm cháy dở

CO2 và SO2 đều tạo kết tủa trắng với nước vôi trong

\( \to\) Không nhận biết được

\( \to\) Chọn D.

Câu 41.2.

Để phân biệt các khí CO, CO2, O2 và SO2 có thể dùng

A. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và nước brom.

B. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và dung dịch K2CO3.

C. dung dịch Na2CO3 và nước brom.

D. tàn đóm cháy dở và nước brom.

Phương pháp giải:

Khí CO2 và SO2 có thể nhận biết bằng dung dịch nước vôi trong

SO2 có thể nhận biết bằng dung dịch brom

O2 có thể nhận biết bằng tàn đóm cháy dở

Lời giải chi tiết:

O2 có thể nhận biết bằng tàn đóm cháy dở

Nước vôi trong nhận biết được CO2 và SO2

Nước brom nhận biết được SO2

Chất còn lại là CO

\( \to\) Chọn A.

Câu 41.3.

Phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Dùng chất nào sau đây có thể khử được clo một cách tương đối an toàn ?

A. Dung dịch NaOH loãng.

B. Dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3.

C. Dùng khí H2S

D. Dùng khí CO2

Phương pháp giải:

Dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3

Lời giải chi tiết:

Dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3 phun vào trong phòng sẽ xảy ra phản ứng

NH3  + Cl2 \( \to\) HCl + N2

\( \to\) Chọn B.

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài