Bài 41.1; 41.2; 41.3 trang 96 SBT Hóa học 12


Giải bài 41.1; 41.2; 41.3 trang 96 Sách bài tập hóa học 12 - Không thể nhận biết các khí C02, S02 và 02 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 41.1.

Không thể nhận biết các khí CO2, SO2 và O2 đựng trong các bình riêng biệt nếu chỉ dùng

A. nước brom và tàn đóm cháy dở.

B. nước brom và dung dịch Ba(OH)2.

C. nước vôi trong và nước brom.

D. tàn đóm cháy dở và nước vôi trong.

Phương pháp giải:

Khí CO2 và SO2 có thể nhận biết bằng dung dịch nước vôi trong

SO2 có thể nhận biết bằng dung dịch brom

O2 có thể nhận biết bằng tàn đóm cháy dở

Lời giải chi tiết:

O2 có thể nhận biết bằng tàn đóm cháy dở

CO2 và SO2 đều tạo kết tủa trắng với nước vôi trong

\( \to\) Không nhận biết được

\( \to\) Chọn D.

Câu 41.2.

Để phân biệt các khí CO, CO2, O2 và SO2 có thể dùng

A. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và nước brom.

B. tàn đóm cháy dở, nước vôi trong và dung dịch K2CO3.

C. dung dịch Na2CO3 và nước brom.

D. tàn đóm cháy dở và nước brom.

Phương pháp giải:

Khí CO2 và SO2 có thể nhận biết bằng dung dịch nước vôi trong

SO2 có thể nhận biết bằng dung dịch brom

O2 có thể nhận biết bằng tàn đóm cháy dở

Lời giải chi tiết:

O2 có thể nhận biết bằng tàn đóm cháy dở

Nước vôi trong nhận biết được CO2 và SO2

Nước brom nhận biết được SO2

Chất còn lại là CO

\( \to\) Chọn A.

Câu 41.3.

Phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Dùng chất nào sau đây có thể khử được clo một cách tương đối an toàn ?

A. Dung dịch NaOH loãng.

B. Dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3.

C. Dùng khí H2S

D. Dùng khí CO2

Phương pháp giải:

Dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3

Lời giải chi tiết:

Dùng khí NH3 hoặc dung dịch NH3 phun vào trong phòng sẽ xảy ra phản ứng

NH3  + Cl2 \( \to\) HCl + N2

\( \to\) Chọn B.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu
 • Bài 41.4 trang 96 SBT Hóa học 12

  Giải bài 41.4 trang 96 Sách bài tập hóa học 12 - Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các khí : 02, 03, NH3, HCl và H2S đựng trong các bình riêng biệt.

 • Bài 41.5 trang 96 SBT Hóa học 12

  Giải bài 41.5 trang 96 Sách bài tập hóa học 12 - Để khử khí H2S trong phòng thí nghiệm có thể dùng chất nào ?

 • Bài 41.6 trang 96 SBT Hóa học 12

  Giải bài 41.6 trang 96 Sách bài tập hóa học 12 - Khí X điều chế từ H2 và Cl2 ; khí Y điều chế bằng cách nung nóng KMnO4 ; khí Z sinh ra do phản ứng của Na2S03 với axit HCl

 • Bài 41.7 trang 97 SBT Hóa học 12

  Giải bài 41.7 trang 97 Sách bài tập hóa học 12 - Trong quá trình sản xuất NH3 thu được hỗn hợp gồm ba khí : H2, N2 và NH3. Trình bày phương pháp hoá học để chứng tỏ sự có mặt của mỗi khí trong hỗn hợp.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.