Giải Bài 4: Viết: Nhìn viết mẹ SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tải về

Giải Bài 4: Viết: nhìn viết mẹ. phân biệt c/k, iu/ưu, d/v SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu a

a. Nhìn viết: Mẹ

Những ngôi sao thức ngoài kia

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.

Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Câu b

b. Tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng chữ c hoặc chữ k:

- Trong bài chính tả

- Ngoài bài chính tả

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Trong bài chính tả: kia, con

- Ngoài bài chính tả: kể, kĩ, kẻ, kế, ca, cá, cà, công, cú,….

Câu c

c. Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi ô hoa:

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Vần iu hoặc vần ưu: quả lựu, trĩu cành, ríu rít

- Chữ d hoặc chữ v: chỉ dẫn, vẫy tay, dỗ dành

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay