Giải Bài 4: Nghe – kể Sự tích Hồ Gươm Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo


Giải Bài 4: Nghe – kể Sự tích Hồ Gươm SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu a

Câu a: Nghe kể chuyện.

Sự tích Hồ Gươm

1. Giặc Minh đô hộ nước ta, làm nhiều điều bạo ngược. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa tại Lam Sơn nhưng ban đầu thế yếu nên thường bị thua. Vì thế, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để trừ giặc.

2. Hồi ấy, một người đánh cá tên là Lê Thận, ba lần kéo lưới đều gặp một thanh sắt, nhìn kĩ, hoá ra một lưỡi gươm. Sau đó, Lê Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn và dâng thanh gươm cho Lê Lợi.

3. Ít lâu sau, một lần Lê Lợi bị giặc đuôi phải chạy vào rừng, ông bắt được chuôi gươm nạm ngọc trên cây đa. Khi tra chuỗi gươm vào lưỡi gươm ở nhà Lê Thận thì vừa như in. Lúc đó, Lê Lợi mới biết đấy là gươm thần. Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh đầu thắng đấy, cuối cùng đánh tan quân xâm lược.

4. Một năm sau khi thắng giặc, Lê Lợi –lúc bấy giờ đã lên ngôi vua – đi thuyền chơi hồ Tả Vọng, rùa vàng theo lệnh của Long Quân nổi lên đòi lại gươm thần. Vua nâng gươm trả lại cho rùa vàng. Từ đó, hồ mang tên là Hồ Gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm.

Theo Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Câu b

Câu b: Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh và từ ngữ gợi ý dưới tranh.

Sự tích Hồ Gươm

Theo Nguyễn Đổng Chi

Phương pháp giải:

- Em quan sát kĩ các bức tranh để xác định sự việc được nhắc đến trong mỗi tranh.

- Dựa vào phần gợi ý dưới mỗi tranh để kể lại từng đoạn.

Lời giải chi tiết:

* Tranh 1:

Thuở ấy, giặc Minh sang xâm lược nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân oán hận. Lê Lợi quyết định dựng cờ khởi nghĩa để đánh đuổi quân Minh. Thế nhưng, vì thế yếu nên thường bị thua. Trước hoàn cảnh ấy, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để đánh giặc.

* Tranh 2:

Hồi ấy, có một người đánh cá tên là Lê Thận. Một sớm đi kéo lưới bắt cá. Cả ba lần anh đều bắt gặp một thanh sắt. Nhìn kĩ mới phát hiện ra đó là một thanh gươm. Nghĩ là gươm quý nên Lê Thận đã luôn để bên mình. Sau này, Lê Thận gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Anh bèn dâng thanh gươm quý kia cho chủ tướng Lê Lợi.

* Tranh 3:

Một lần bị giặc đuổi bắt phải chạy vào trong rừng. Ở nơi này, tình cờ Lê Lợi bắt gặp một chuôi gươm nạm ngọc trên ngọn cây đa. Nhớ tới lưỡi gươm mà Lê Thuận đã dâng lên cho mình, Lê Lợi tra thử gươm vào chuôi gươm thì thấy vừa như in. Lúc này, Lê Lợi mới biết đó là gươm thần. Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đó. Cuối cùng, đánh tan quân xâm lược, trả lại bình yên cho đất nước.

* Tranh 4:

Sau khi thắng giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi vua. Một năm sau, vua đi thuyền trên hồ Tả Vọng thì gặp chuyện lạ. Đến giữa hồ, một con rùa vàng nổi lên nói rằng nghe theo lệnh Long Quân tới đây đòi lại gươm thần. Vua nâng thanh gươm lên trả lại rùa vàng. Từ đó, hồ còn có tên là Hồ Gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm.

Câu c

Câu c: Kể lại toàn bộ câu chuyện.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Thuở ấy, giặc Minh sang xâm lược nước ta. Chúng làm nhiều điều bạo ngược khiến lòng dân oán hận. Lê Lợi quyết định dựng cờ khởi nghĩa để đánh đuổi quân Minh. Thế nhưng, vì thế yếu nên thường bị thua. Trước hoàn cảnh ấy, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để đánh giặc.

Hồi ấy, có một người đánh cá tên là Lê Thận. Một sớm đi kéo lưới bắt cá. Cả ba lần anh đều bắt gặp một thanh sắt. Nhìn kĩ mới phát hiện ra đó là một thanh gươm. Nghĩ là gươm quý nên Lê Thận đã luôn để bên mình. Sau này, Lê Thận gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Anh bèn dâng thanh gươm quý kia cho chủ tướng Lê Lợi.

Một lần bị giặc đuổi bắt phải chạy vào trong rừng. Ở nơi này, tình cờ Lê Lợi bắt gặp một chuôi gươm nạm ngọc trên ngọn cây đa. Nhớ tới lưỡi gươm mà Lê Thuận đã dâng lên cho mình, Lê Lợi tra thử gươm vào chuôi gươm thì thấy vừa như in. Lúc này, Lê Lợi mới biết đó là gươm thần. Từ khi có gươm thần, nghĩa quân đánh đâu thắng đó. Cuối cùng, đánh tan quân xâm lược, trả lại bình yên cho đất nước.

Sau khi thắng giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi vua. Một năm sau, vua đi thuyền trên hồ Tả Vọng thì gặp chuyện lạ. Đến giữa hồ, một con rùa vàng nổi lên nói rằng nghe theo lệnh Long Quân tới đây đòi lại gươm thần. Vua nâng thanh gươm lên trả lại rùa vàng. Từ đó, hồ còn có tên là Hồ Gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm.


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay