Tiếng Việt 2 - CTST Tuần 13: Ngôi nhà thứ hai

Giải Bài 4: Đọc một bài văn về Trường học SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Giải Bài 4: Đọc một bài văn về Trường học SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Đọc một bài văn về trường học

a. Chia sẻ bài văn đã đọc

b. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.

Phương pháp giải:

Em chia sẻ những điều em đã đọc trong bài văn dựa trên các ý:

- Tên bài văn

- Tác giả

- Hình ảnh đẹp

Lời giải chi tiết:

Bài văn về Trường học gần đây em đọc được là bài Chậu hoa của tác giả A-mô-na-svi-li do tác giả Vũ Nho dịch. Hình ảnh mà em yêu thích trong bài là hình ảnh chậu hoa sau khi bị vỡ được hai cậu học trò cùng nhau vun đắp lại.

Câu 2

Câu 2: Trao đổi về cách em bảo quản sách

Phương pháp giải:

Em liên hệ thực tế bản thân.

Lời giải chi tiết:

Cách em bảo quản sách đó là:

- Đọc sách cẩn thận

- Giữ gìn sách cẩn thận, không để sách bị dây bẩn, rách nát

- Khi không đọc thì để sách vào giá sách, đúng nơi quy định

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 13: Ngôi nhà thứ hai