Giải Bài 1: Viết chữ hoa D, Đ. Đi về chào hỏi SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tải về

Giải Bài 1: Viết chữ hoa D, Đ. Đi về chào hỏi SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 2

Câu 1: Viết chữ hoa D, Đ

Phương pháp giải:

Em quan sát chữ viết mẫu trong sách, chú ý thứ tự viết các nét.

Lời giải chi tiết:

1. Chữ D:

- Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét thắt, nét cong phải và nét cong trái.

- Cách viết:

+ Bước 1: Đặt bút dưới ĐK ngang 4, trước ĐK dọc 3, viết một nét móc ngược trái sát ĐK dọc 2 và hơi lượn vòng khi bắt đầu đến ĐK ngang 1 và kết hợp viết nét thắt tiếp xúc với ĐK ngang 1.

+ Bước 2: Không nhấc bút, viết liền mạch nét cong phải (lưng của nét cong phải tiếp xúc với đường kẻ dọc 3) tiếp tục viết liền mạch nét cong trái và dừng bút tại ĐK ngang 3, trước ĐK dọc 2 (Lưng của nét cong trái tiếp xúc với ĐK dọc 1)

2. Chữ Đ:

- Cấu tạo: gồm nét móc ngược trái, nét thắt, nét cong phải, nét cong trái và nét ngang.

- Cách viết:

+ Bước 1: Viết như viết chữ D

+ Bước 2: Lia bút đến điểm trên ĐK ngang 2, trước ĐK dọc 2, viết nét ngang rồi dừng bút sao cho đối xứng qua nét móc ngược trái.

Câu 1

Câu 2: Viết ứng dụng Đi hỏi về chào

Phương pháp giải:

Em đọc trước câu ứng dụng

Lời giải chi tiết:

Em viết lần lượt các từ của câu ứng dụng theo thứ tự.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay