Tiếng Việt 2 - CTST Tuần 4: Mỗi người một vẻ

Giải Bài 4: Nghe - viết Ai dậy sớm SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Giải Bài 4:Nghe - viết Ai dậy sớm Phân biệt ai/ay SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu a

a. Nghe viết

Câu b

b. Tìm trong bài chính tả các tiếng có chứa vần ai hoặc vần ay

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ lại bài chính tả.

Lời giải chi tiết:

- Các tiếng có chứa vần ai: ai

- Các tiếng có chứa vần ay: chạy

Câu c

c. Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần ai hoặc ay để gọi tên từng sự vật dưới đây:

Phương pháp giải:

Em quan sát tranh để gọi tên các sự vật có tiếng chứa vần ai hoặc ay

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 4: Mỗi người một vẻ