Tiếng Việt 2 - CTST Tuần 17: Nghề nào cũng quý

Giải Bài 4: Đọc một bài văn về tả nghề nghiệp SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Giải Bài 4: Đọc một bài văn về tả nghề nghiệp SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Đọc một bài văn về nghề nghiệp

a. Chia sẻ về bài văn đã đọc

b. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ

Phương pháp giải:

Em giới thiệu dựa vào gợi ý đã cho.

Lời giải chi tiết:

Tên bài văn về nghề nghiệp mà gần đây em được đọc là bài Mẹ của Oanh của tác giả Hoàng Ly. Câu văn hay trong bài đối với em là câu mà Oanh giới thiệu về mẹ của mình: “Mẹ em là cô lao công của trường mình. Hằng ngày, mẹ quét sân, quét lớp, thu gom và phân loại rác,... Cuối giờ học, em thường ở lại giúp mẹ và chờ mẹ chở về.” Bởi vì, em cảm thấy bạn Oanh cũng rất yêu thương và tự hào về mẹ của mình. Bài văn đã giúp em hiểu rằng: Nghề nghiệp nào cũng quan trọng và đều đáng quý như nhau.

Câu 2

Câu 2: Chơi trò chơi Đoán nghề nghiệp qua hoạt động

Lời giải chi tiết:

Xem bạn diễn tả hoạt động, đoán nghề nghiệp

Học sinh tự tổ chức hoạt động.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 17: Nghề nào cũng quý