Giải Bài 2: Mở rộng vốn từ Bác Hồ kính yêu Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo


Giải Bài 2: Mở rộng vốn từ Bác Hồ kính yêu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc,

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 3

Câu 3: Tìm các từ ngữ có trong 5 điều Bác Hồ dạy ở ô chữ dưới đây:

Phương pháp giải:

Em quan sát ô chữ để tìm các từ đoàn kết, kỉ luật, thật thà, dũng cảm, khiêm tốn

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Câu 4: Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Đặt 2 - 3 câu kể về việc em và các bạn đã làm để thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

b. Thay ô hoa bằng từ ngữ trả lời câu hỏi Để làm gì?

Tết trồng cây: ngày hội trồng cây do Bác Hồ phát động.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

a. - Em luôn chăm chỉ học tập.

    - Em luôn yêu quý và đoàn kết với bạn bè trong lớp.

b.

• Chúng em thi đua học tập tốt để lớp em ngày càng đi lên.

• Chúng em tham gia Tết trồng cây để trường thêm xanh, sạch, đẹp.


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay