Giải Bài 2: Đọc Thời khoá biểu SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tải về

Giải Bài 2: Đọc Thời khoá biểu SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Khởi động:

Cùng bạn kể tên các môn em học ở lớp Hai.

Phương pháp giải:

Em nhớ lại các môn học em được học hằng ngày.

Lời giải chi tiết:

Các môn em được học ở lớp 2 đó là:

- Toán

- Tiếng Anh

- Tiếng Việt

- Đạo đức

- Mĩ Thuật

- Giáo dục thể chất

- Hoạt động trải nghiệm

- Tự nhiên và xã hội

Quảng cáo
decumar

Phần II

Đọc:

THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 2B TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

(Năm học 2021 - 2022)

Phần III

Cùng tìm hiểu:

Câu 1: Đọc thời khoá biểu theo từng ngày (thứ – buổi – tiết).

M: Thứ Hai:

     Buổi sáng: Tiết 1- Hoạt động trải nghiệm, tiết 2 - Tiếng Việt,...

     Buổi chiều: Tiết 1 - Ngoại ngữ,...

Phương pháp giải:

Em quan sát thời khóa biểu rồi làm theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Đọc thời khóa biểu theo ngày:

* Thứ 2:

- Buổi sáng: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Việt, tiết 4 – Toán

- Buổi chiều: Tiết 1 – Ngoại ngữ, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

* Thứ 3:

- Buổi sáng: Tiết 1 – Đạo đức, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Việt, tiết 4 – Toán

- Buổi chiều: Tiết 1 – Ngoại ngữ, tiết 2 – Giáo dục thể chất, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

* Thứ 4:

- Buổi sáng: Tiết 1 – Tiếng Việt, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Toán, tiết 4 – Tự nhiên và Xã hội

- Buổi chiều: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

* Thứ 5:

- Buổi sáng: Tiết 1 – Toán, tiết 2 – Tiết Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Viẹt, tiết 4 – Mĩ thuật

- Buổi chiều: Tiết 1 – Âm nhạc, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

* Thứ 6:

- Buổi sáng: Tiết 1 – Tiếng Việt, Tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Toán, tiết 4 – Tự nhiên và Xã hội

- Buổi chiều: Tiết 1 – Giáo dục Thể chất, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Hoạt động trả nghiệm.

Câu 2

Câu 2: Đọc thời khoá biểu theo buổi (buổi – thứ – tiết).

M: Buổi sáng: Thứ Hai: Tiết 1 - Hoạt động trải nghiệm

                                       Tiết 2 - Tiếng Việt

                                        ...

Phương pháp giải:

Em quan sát thời khóa biểu rồi làm theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Đọc thời khóa biểu theo buổi:

* Buổi sáng:

- Thứ 2: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Việt, tiết 4 – Toán

- Thứ 3: Tiết 1 – Đạo đức, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Việt, tiết 4 – Toán

- Thứ 4: Tiết 1 – Tiếng Việt, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Toán, tiết 4 – Tự nhiên và Xã hội

- Thứ 5: Tiết 1 – Toán, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tiếng Việt, tiết 4 – Mĩ thuật

- Thứ 6: Tiết 1 – Tiếng Việt, tiết 2 – Tiếng Việt, hoạt động vui chơi, tiết 3 – toán, tiết 4 – Tự nhiên và Xã hội

* Buổi chiều:

- Thứ 2: Tiết 1 – Ngoại ngữ, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

- Thứ 3: Tiết 1 – Ngoại ngữ, tiết 2 – Giáo dục thể chất, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

- Thứ 4: Tiết 1 – Hoạt động trải nghiệm, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

- Thứ 5: Tiết 1 – Âm nhạc, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Tự học có hướng dẫn

- Thứ 6: Tiết 1 – Giáo dục thể chất, tiết 2 – Tự học có hướng dẫn, hoạt động vui chơi, tiết 3 – Hoạt động trải nghiệm.

Câu 3

Câu 3: Kể tên các tiết học của lớp 2B vào ngày thứ Năm.

Phương pháp giải:

Em chú ý thời khóa biểu ngày thứ Năm

Lời giải chi tiết:

Các tiết học của lớp 2B vào ngày thứ Năm là:

- Toán

- Tiếng Việt

- Âm nhạc

- Mĩ thuật

- Tự học có hướng dẫn

Câu 4

Câu 4: Vì sao học sinh cần thời khoá biểu?

Phương pháp giải:

Em hãy nêu lợi ích của thời khóa biểu đối với học sinh.

Lời giải chi tiết:

Học sinh cần thời khóa biểu để giúp em biết được các môn trong ngày, trong tuần. Qua đó có thể sắp xếp việc học theo thời khóa biểu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.