Tiếng Việt 2 - CTST Tuần 17: Nghề nào cũng quý

Giải Bài 4: Nghe – viết Vượt qua lốc dữ SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo


Giải Bài 4: Nghe – viết Vượt qua lốc dữ Phân biệt ng/ngh; s/x, uôc/uôt SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu a

a. Nghe viết:

Vượt qua lốc dữ

Biển vẫn gào thét. Gió vẫn từng cơn đẩy nước dồn ứ lại, rồi đột ngột giãn ra. Con tàu vẫn lặn hụp như con cá kình giữa muôn nghìn lớp sóng. Thuyền trưởng Thắng vẫn điềm tĩnh chỉ huy đoàn tàu vượt qua cơn lốc dữ.

Đình Kính

Câu b

b. Tìm tiếng bắt đầu bằng chữ ng hoặc chữ ngh:

- Trong bài chính tả

- Ngoài bài chính tả

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ trong bài chính tả và tìm trong thực tế.

Lời giải chi tiết:

- Trong bài chính tả: ngột, nghìn

- Ngoài bài chính tả: ngã, ngồi, ngô, ngỡ, nghe, nghé, nghĩ, nghệ

Câu c

c. Tìm từ ngữ chỉ đồ vật, công việc hoặc nghề nghiệp:

- Có tiếng bắt đầu bằng chữ s.      M: bác sĩ

- Có tiếng bắt đầu chữ x.              M: thợ xây

- Có tiếng chứa vần uôc.              M: cuốc đất

- Có tiếng chứa vần uôt               M: tuốt lúa

Phương pháp giải:

Em tìm các từ khác theo yêu cầu của bài.

Lời giải chi tiết:

- Có tiếng bắt đầu bằng chữ s: ca sĩ, nhạc sĩ, bác sĩ, kĩ sư

- Có tiếng bắt đầu bầu bằng chữ x: xay gạo, xúc thóc, xe đạp, thợ xây

- Có tiếng chứa vần uôc: thầy thuốc, đôi guốc

- Có tiếng chứa vần uôt: tuốt lúa

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 17: Nghề nào cũng quý