Giải Bài 1: Viết: Chữ hoa Q Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo


Giải Bài 1: Viết: Chữ hoa Q SGK Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1: Viết chữ hoa Q

Lời giải chi tiết:

* Cấu tạo: gồm nét cong kín và nét lượn.

* Cách viết:

- Viết như chữ 0.

- Lia bút đến trước đường kẻ (ĐK) dọc 2, phía trên ĐK ngang 1, viết nét lượn. Đuôi nét lượn song song với nét cong kín và dùng bút giữa 2 ĐK ngang 1 và 2, sau ĐK dọc 3.

Câu 2

Câu 2: Viết ứng dụng: Quê hương tươi đẹp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài