Giải Bài 2: Nghe viết Bọ rùa tìm mẹ SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Tải về

Giải Bài 2: Nghe viết Bọ rùa tìm mẹ. Phân biệt ng/ngh, l/n. Dấu hỏi, dấu ngã SGK Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo với đầy đủ lời giải tất cả các câu hỏi và bài tập phần đọc, viết, luyện từ và câu, kể chuyện,....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu a

a. Nghe viết Bọ rùa tìm mẹ (từ đầu đến lạc đường)

Bọ rùa đang ngồi chờ mẹ. Bỗng, nó thấy chị châu chấu có bộ cánh xanh biếc bay ngang bụi cúc. Nó liền lấy ấy bút ra vẽ. Châu chấu nhảy đi, bọ rùa vội đuổi theo nên lạc đường.

Câu b

b. Chọn chữ ng hoặc chữ ngh thích hợp với mỗi chỗ chấm:

Bọ rùa mải chơi nên lạc mẹ. Nó …ĩ ra cách vẽ hình mẹ để nhờ các bạn tìm giúp. Gặp ai đi ang qua nó cũng hỏi. Mãi vẫn không tìm được mẹ, nó ồi phịch xuống, khóc òa lên.

Theo Gờ-ri-ben

Phương pháp giải:

Em nhớ lại cách dùng ng/ngh

- ngh đi cùng các âm i, e, ê

- ng đi cùng các âm còn lại

Lời giải chi tiết:

Bọ rùa mải chơi nên lạc mẹ. Nó nghĩ ra cách vẽ hình mẹ để nhờ các bạn tìm giúp. Gặp ai đi ngang qua nó cũng hỏi. Mãi vẫn không tìm được mẹ, nó ngồi phịch xuống, khóc òa lên.

Câu c

c. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi ô hoa:

Phương pháp giải:

Em lựa chọn từ trong ngoặc phù hợp để điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới đạo con.

Ca dao

-

Ngày nào em bé cỏn con

Bây giờ em đã lớn khôn thế này.

Cơm cha, áo mẹ chữ thầy

Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.

Ca dao

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt lớp 2 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay