Bài 32.17 Trang 42 SBT Hóa học 9


Giải bài 32.17 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm N2, CO và CO2, biết rằng khi cho 10,0 lít (ở đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng dư nước vôi,

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm N2, CO và CO2, biết rằng khi cho 10,0 lít (ở đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng dư nước vôi, rồi cho qua đồng(II) oxit dư đốt nóng thì thu được 5 gam kết tủa và 3,2 gam đồng.

Nếu cũng lấy 10,0 lít (ở đktc) hỗn hợp khí đó cho đi qua ống đồng(II) oxit dư đốt nóng, rồi đi qua một lượng dư nước vôi trong thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Theo phương trình phản ứng:

\({n_{C{O_2}}} = {n_ \downarrow }\)

\({n_{CO}} = {n_{Cu}}\)

\( \to {n_{{N_2}}} = {n_{hh}} - {n_{C{O_2}}} - {n_{CO}}\)

\( \to \% {V_{{N_2}}} = \dfrac{{{n_{{N_2}}}}}{{{n_{hh}}}}.100\% ;\,\,\,\% {V_{C{O_2}}} = \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{hh}}}}.100\% ;\,\,\% {V_{CO}} = \dfrac{{{n_{CO}}}}{{{n_{hh}}}}.100\% \)

b. \(\sum {{n_{C{O_2}}} = {n_{CO}} + {n_{C{O_2}(ban\,\,dau)}} \to {n_{CaC{{\text{O}}_3}}} \to {m_{CaC{{\text{O}}_3}}}} \)

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học của phản ứng:

(1) \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\)

0,05 mol                     \(\dfrac{{5}}{{100}} = 0,05 mol\)

(2) \(CuO + CO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + C{O_2}\)

  0,05 mol  0,05 mol     \(\dfrac{{3,2}}{{64}} = 0,05 mol\)

Như vậy: \({n_{hh}} = \dfrac{{10}}{{22,4}} = 0,45(mol);{n_{{N_2}}} = 0,45 - 0,05 - 0,05 = 0,35(mol)\)

\(\% {V_{{N_2}}} = \dfrac{{0,35}}{{0,45}} \times 100\%  = 77,78\% \)

\(\% {V_{C{O_2}}} = \% {V_{CO}} = \dfrac{{0,05}}{{0,45}} \times 100\%  = 11,11\% \)

Nếu cho phản ứng (2) thực hiện trước rồi mới đến phản ứng (1) thì

\(\sum {{n_{C{O_2}}} = 0,05 + 0,05 = 0,1(mol)} \)

\({n_{CaC{O_3}}} = 0,1(mol)\)

Vậy \({m_{CaC{O_3}}} = 0,1 \times 100 = 10(gam)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 32.18 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.18 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Hòa tan 10 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl,

 • Bài 32.19 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.19 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Thể tích khí clo cần phản ứng với kim loại M bằng 1,5 lần lượng khí sinh ra khi cho cùng lượng kim loại đó tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl dư

 • Bài 32.20 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.20 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn.

 • Bài 32.21 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.21 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Cho 8,3 gam hỗn hợp hai kim loại đều có hóa trị III là X và Y (có tỉ lệ số mol là 1:1)

 • Bài 32.22 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.22 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Đem nung 6,7 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và XCO3 có tỉ lệ số mol là 1:2 đến khối lượng không đổi, thấy khối lượng chất rắn giảm đi 3,3 gam.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.