Bài 32.10 Trang 41 SBT Hóa học 9


Đề bài

Nung hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thu được 76 gam hai oxit và 33,6 lít CO2 (đktc). Tính khối lượng của hỗn hợp ban đầu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mhh = moxit + mkhí

Lời giải chi tiết

Phương trình hóa học:  \(CaC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CaO + C{O_2}\)

 \(MgC{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow MgO + C{O_2}\)

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

\({m_{CaC{O_3}}} = {m_{CaO}} + {m^,}_{C{O_2}};{m_{MgC{O_3}}} = {m_{MgO}} + {m^{,,}}_{C{O_2}}\)

\(\sum {{m_{C{O_2}}} = \dfrac{{33,6}}{{22,4}} \times 44 = 66(gam)} \)

\(\underbrace {{m_{CaC{O_3}}} + {m_{MgC{O_3}}}}_{{m_{hh}}} = {m_{CaO}} + {m_{MgO}} + {m^,}_{C{O_2}} + {m^{,,}}_{C{O_2}}\)

\( = \sum {{m_{hai oxit}} + \sum {{m_{C{O_2}}} = 76 + 66 = 142(gam)} } \)

Lưu ý: trong một phản ứng, có n chất ( kể cả cất tham gia và chất tạo thành), nếu biết n-1 chất thì nên áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
 • Bài 32.11* Trang 41 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.11* Trang 41 sách bài tập Hóa học 9. Có hai lá kẽm khối lượng như nhau. Một lá cho vào dung dịch đồng(II) nitrat, lá kia cho vào dung dịch chì(II) nitrat.

 • Bài 32.12 Trang 41 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.12* Trang 41 sách bài tập Hóa học 9. Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối.

 • Bài 32.13 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.13 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu tác dụng vừa hết với 91,25 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A và 12,8 gam chất không tan.

 • Bài 32.14 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.14 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Nguyên tố A tạo được 2 loại oxit. Phần trăm về khối lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%.

 • Bài 32.15 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.15 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. 32.15. Cho 8 gam một oxit (có công thức XO3) tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 14,2 gam muối khan. Tính nguyên tử khối của X.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.