Bài 32.12 Trang 41 SBT Hóa học 9


Giải bài 32.12* Trang 41 sách bài tập Hóa học 9. Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối.

Đề bài

Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối. Cũng lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 10% thu được 25,4 gam một muối.

a)  Tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp muối thu được.

b)  Tính thể tích dung dịch HCl 10% (D = 1,0 g/ml) cần dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH, lập hệ phương trình 2 ẩn là số mol của hai kim loại.

Lời giải chi tiết

\(2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeC{l_3}({M_{FeC{l_3}}} = 162,5gam)\)

x mol                           x mol  

\(Cu + C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CuC{l_2}({M_{CuC{l_2}}} = 135gam)\)

y mol                          y mol

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow ({M_{FeC{l_2}}} = 127gam)\)

x mol    2x mol          x mol

Theo đề bài và phương trình hóa học trên ta có:

127x = 25,4    => x = 0,2 mol

162,5x + 135y = 59,5. Thay x= 0,2 vào phương trình, ta có:

32,5 + 135y = 59,5   => y = 0,2

\({m_{FeC{l_3}}} = 0,2 \times 162,5 = 32,5(gam);{m_{CuC{l_2}}} = 0,2 \times 135 = 27(gam)\)

\(\% {m_{F{\text{e}}C{l_3}}} = \dfrac{{0,2.162,5}}{{59,5}}.100\%  = 54,6\% \)

\( \to \% {m_{CuC{l_2}}} = 100 - 54,6 = 45,4\% \)

b) 

maxit cần  =0,2 x 2 x 36,5 = 14,6(gam)

mdung dịch HCl =146(gam)   => \({V_{{\rm{dd}}HCl}} = \dfrac{{146}}{{1}} = 146(ml)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài