Bài 32.12 Trang 41 SBT Hóa học 9


Giải bài 32.12* Trang 41 sách bài tập Hóa học 9. Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối. Cũng lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 10% thu được 25,4 gam một muối.

a)  Tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp muối thu được.

b)  Tính thể tích dung dịch HCl 10% (D = 1,0 g/ml) cần dùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH, lập hệ phương trình 2 ẩn là số mol của hai kim loại.

Lời giải chi tiết

\(2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeC{l_3}({M_{FeC{l_3}}} = 162,5gam)\)

x mol                           x mol  

\(Cu + C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CuC{l_2}({M_{CuC{l_2}}} = 135gam)\)

y mol                          y mol

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow ({M_{FeC{l_2}}} = 127gam)\)

x mol    2x mol          x mol

Theo đề bài và phương trình hóa học trên ta có:

127x = 25,4    => x = 0,2 mol

162,5x + 135y = 59,5. Thay x= 0,2 vào phương trình, ta có:

32,5 + 135y = 59,5   => y = 0,2

\({m_{FeC{l_3}}} = 0,2 \times 162,5 = 32,5(gam);{m_{CuC{l_2}}} = 0,2 \times 135 = 27(gam)\)

\(\% {m_{F{\text{e}}C{l_3}}} = \dfrac{{0,2.162,5}}{{59,5}}.100\%  = 54,6\% \)

\( \to \% {m_{CuC{l_2}}} = 100 - 54,6 = 45,4\% \)

b) 

maxit cần  =0,2 x 2 x 36,5 = 14,6(gam)

mdung dịch HCl =146(gam)   => \({V_{{\rm{dd}}HCl}} = \dfrac{{146}}{{1}} = 146(ml)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu
 • Bài 32.13 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.13 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu tác dụng vừa hết với 91,25 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A và 12,8 gam chất không tan.

 • Bài 32.14 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.14 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Nguyên tố A tạo được 2 loại oxit. Phần trăm về khối lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%.

 • Bài 32.15 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.15 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. 32.15. Cho 8 gam một oxit (có công thức XO3) tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 14,2 gam muối khan. Tính nguyên tử khối của X.

 • Bài 32.16 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.16 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và có tổng số điện tích hạt nhân là 16.

 • Bài 32.17 Trang 42 SBT Hóa học 9

  Giải bài 32.17 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm N2, CO và CO2, biết rằng khi cho 10,0 lít (ở đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng dư nước vôi,

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.