Bài 28.13 trang 67 SBT Hóa học 12


Giải bài 28.13 trang 67 Sách bài tập hóa học 12 - Một hỗn hợp rắn gồm Ca và CaC2 tác dụng với nước (dư) thu được hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 là 5. Đế trung hoà dung dịch sau phản ứng, cần dùng 600 ml dung dịch HCl 0,5M.

Đề bài

Một hỗn hợp rắn gồm Ca và CaC2 tác dụng với nước (dư) thu được hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 là 5. Đế trung hoà dung dịch sau phản ứng, cần dùng 600 ml dung dịch HCl 0,5M. Tính :

a)  Khối lượng của hỗn hợp rắn đã dùng ban đầu.

b)  Thành phần phần trăm thể tích của hỗn hợp khí

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Đặt x và y là số mol của Ca và CaC2

Viết phương trình hóa học

Lập phương trình tổng số HCl phản ứng

Lập phương trình tỷ khối của hỗn hợp khí

Giải hệ phương trình, suy ra số mol mỗi chất, từ đó tính được khối lượng hỗn hợp rắn ban đầu.

b. Tính số mol mỗi khí dựa vào số mol Ca và CaC2

Từ đó tính % thể tích mỗi khí

Lời giải chi tiết

a) Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2           (1)

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2      (2)

Ca(OH)2 + 2HCl→ CaCl+ 2H2O       (3)

\({n_{HCl}} = 0,3mol\)

Đặt x, y lần lượt là số mol Ca và CaC2 . Hỗn hợp khí thu được gồm H2 (x mol) và C2H2 (y mol)

Ta có hệ pt: 

\(\eqalign{
& x + y = 0,15 \cr 
& {{2x + 26y} \over {x + y}} = 10 \cr} \)

→ x= 0,1 mol       ;         y= 0,05 mol

Khối lượng hỗn hợp rắn ban đầu:

Ca= 40.0,1=4 g            mCaC2= 64.0,05= 3,2 g   

→m hh= 7,2g

b) 

\(\eqalign{
& \% V{{\rm{ }}_{{H_2}}} = {{0.1} \over {0.15}}.100 = 66,67\% \cr 
& \% {V_{{C_2}{H_2}}} = 33,33\% \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài