Bài 28-29.5 trang 79 SBT Vật Lí 6


Giải bài 28-29.5 trang 79 sách bài tập vật lí 6. Hình 28-29.2 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun.

Đề bài

Hình 28-29.2 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun. Hỏi:

1. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút \(0\) đến phút thứ \(5\); từ phút thứ \(10\) đến phút thứ \(25\)?

2. Nước ở thể nào trong khoảng thời gian từ phút thứ \(5\) đến phút thứ \(10\); từ phút thứ \(25\) đến phút thứ \(30\)?

3. Các quá trình nóng chảy, bay hơi, sôi diễn ra trong những khoảng thời gian nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát đồ thị và sử dụng lí thuyết về sự sôi, sự bay hơi và sự nóng chảy.

Lời giải chi tiết

1.

- Từ phút \(0\) đến phút thứ \(5\): rắn.

- Từ phút thứ \(10\) đến phút thứ \(25\): lỏng và hơi.

2.

- Từ phút thứ \(5\) đến phút thứ \(10\): rắn và lỏng;

- Từ phút thứ \(25\) đến phút thứ \(30\): lỏng và hơi.

3.

- Nóng chảy: từ phút thứ \(0\) đến phút thứ \(5\);

- Bay hơi: tử phút thứ \(10\) đến phút thứ \(25\);

- Sôi: từ phút thứ \(25\) đến phút thứ \(30\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 21 phiếu
 • Bài 28-29.6 trang 80 SBT Vật Lí 6

  Giải bài 28-29.6 trang 80 sách bài tập vật lí 6. Sau đây là bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất lỏng khi được đun nóng

 • Bài 28-29.7 trang 80 SBT Vật Lí 6

  Giải bài 28-29.7 trang 80 sách bài tập vật lí 6. Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất được xếp theo thứ tự vần chữ cái

 • Bài 28-29.8 trang 81 SBT Vật Lí 6

  Giải bài 28-29.8 trang 81 sách bài tập vật lí 6. Đun nước tới khi nước reo, ta thấy các bọt khí nổi lên từ đáy cốc thí nghiệm, nhưng chúng lại nhỏ dần và có thể biến mất trước khi tới mặt nước.

 • Bài 28-29.9 trang 81 SBT Vật Lí 6

  Giải bài 28-29.9 trang 81 sách bài tập vật lí 6. Xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng.

 • Bài 28-29.10 trang 81 SBT Vật Lí 6

  Giải bài 28-29.10 trang 81 sách bài tập vật lí 6 Nhiệt kế nào sau đây có thể được dùng trong thí nghiệm về sự sôi của rượu?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí