Bài 27.22 trang 65 SBT Hóa học 12


Đề bài

Cho 13,5 g Al vào dung dịch NaOH nóng, lấy dư.

a)  Viết phương trình hoá học của phản ứng dưới dạng phân tử và ion thu gọn.

b)  Tính thể tích khí H2 bay ra ở 735 mmHg và 22,5°C.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng

b. Tính số mol Al, tính số mol H2 theo phương trình phản ứng.

Áp dụng công thức \(V = \dfrac{{n{\rm{R}}T}}{p}\)

Lời giải chi tiết

a) 2Al + 2NaOH + 2H2O→ 2NaAlO2 + 3H2

natri aluminat

2Al + 2OH-  + 2H2O → 2AlO2 - + 3H2

     ion aluminat

b) \({n_{Al}} = {{13,5} \over {27}} = 0,5mol\)

\({n_{{H_2}}} = {3 \over 2}.{n_{Al}} = 0,75mol \)

\(\to {V_{{H_2}}} = {{nRT} \over P} = {{0,75.0,082.(22,5 + 273).760} \over {735}} = 18,8l\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 27.23 trang 65 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.23 trang 65 Sách bài tập hóa học 12 - Hoà tan 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgS04 và 0,16 mol A12(S04)3 vào dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl được dung dịch X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Xác định giá trị của m.

 • Bài 27.24 trang 65 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.24 trang 65 Sách bài tập hóa học 12 - Cho 100 ml dung dịch NaOH X mol/l (x > 0,4M) vào dung dịch chứa 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc lấy kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Để m nhỏ nhất thì giá trị của x bằng bao nhiêu

 • Bài 27.21 trang 65 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.21 trang 65 Sách bài tập hóa học 12 - Có gì giống và khác nhau khi cho khí CO2 và dung dịch HCl loãng tác dụng với dung dịch NaAlO2? Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

 • Bài 27.20 trang 65 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.20 trang 65 Sách bài tập hóa học 12 - Chỉ dùng những chất ban đầu là NaCl, H2O, Al hãy điều chế :

 • Bài 27.19 trang 64 SBT Hóa học 12

  Giải bài 27.19 trang 64 Sách bài tập hóa học 12 - Có 4 kim loại riêng biệt là Na, Ca, Cu, Al. Hãy nhận biết mỗi kim loại bằng phương pháp hoá học và viết các phương trình hoá học.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.