Bài 25.8 trang 61 SBT Vật lí 7


Đề bài

Dưới đây là một số thao tác. đúng hoặc sai, khi sử dụng vôn kế:

1. Điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0

2. Chọn thang đo có giới hạn đo nhỏ nhất

3. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện

4. Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc

5. Chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo

6. Mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt âm của dụng cụ được mắc về phía cực dương của nguồn điện, còn chốt dương được mắc về phía cực âm của nguồn điện

7. Ghi lại giá trị vừa đo được

Khi sử dụng vôn kế để tiến hành đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện khi chưa được mắc vào mạch, thì cần thực hiện những thao tác nào đã nêu ở trên và theo thứ tự nào dưới đây?

A. 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 7             

B5 -> 1 -> 3 -> 4 -> 7

C. 5 -> 6 ->1 -> 4 -> 7          

D. 1 ->5 -> 3 -> 4 -> 7

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết cách mắc vôn kế vào mạch điện

Lời giải chi tiết

Đầu tiên chọn thang đo phù hợp, nghĩa là thang đo cần có giới hạn đo lớn gấp khoảng 1,5 đến 2 lần giá trị ước lượng cần đo.

Sau đó, điều chỉnh kim chỉ thị về vạch số 0.

Tiếp theo mắc hai chốt của dụng cụ đo vào hai vị trí cần đo hiệu điện thế, trong đó chốt dương của dụng cụ được mắc về phía cực dương, còn chốt âm được mắc về phía cực âm của nguồn điện.

Đọc số chỉ trên dụng cụ đo theo đúng quy tắc.

Cuối cùng ghi lại giá trị vừa đo được.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 16 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25: Hiệu điện thế

 • Bài 25.9 trang 62 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.9 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Trong hình 25.2 dưới đây, vôn kế trong sơ đồ nào đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở?

 • Bài 25.10 trang 62 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.10 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một đơn vị ở cột bên phải để được một câu đúng.

 • Bài 25.11 trang 62 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.11 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Hãy ghép mỗi ý ở cột bên trái với một dụng cụ đo ở cột bên phải để được một câu đúng.

 • Bài 25.12 trang 62 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.12 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Trên vỏ của một acquy có ghi 12V. Số vôn này có ý nghĩa gì nếu acquy còn mới?

 • Bài 25.13 trang 62 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.13 trang 62 sách bài tập vật lí 7. Mắc chốt dương (+) của vôn kế với cực dương của một pin còn mới và mắc chốt âm của vôn kế với cực âm của pin đó. So sánh số chỉ của vôn kế và số vôn ghi trên vỏ của pin.

 • Bài 25.7 trang 61 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.7 trang 61 sách bài tập vật lí 7. Dùng vôn kế có độ chia nhỏ nhất là 0,2V để đo hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện chưa mắc vào mạch. Cách viết kết quả đo nào dưới đây là đúng?

 • Bài 25.6 trang 61 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.6 trang 61 sách bài tập vật lí 7. Trong trường hợp nào dưới đây có một hiệu điện thế khác 0?

 • Bài 25.5 trang 60 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.5 trang 60 sách bài tập vật lí 7. Số vôn ghi trên nguồn điện có ý nghĩa nào dưới đây?

 • Bài 25.4 trang 60 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.4 trang 60 sách bài tập vật lí 7. Câu phát biểu nào dưới đây về nguồn điện là không đúng?

 • Bài 25.3 trang 60 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.3 trang 60 sách bài tập vật lí 7. Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lựa chọn là phù hợp nhất khi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng.

 • Bài 25.2 trang 60 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.2 trang 60 sách bài tập vật lí 7. Hình 25.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:

 • Bài 25.1 trang 60 SBT Vật lí 7

  Giải bài 25.1 trang 60 sách bài tập vật lí 7. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.