Bài 22.12 Trang 28 SBT Hóa học 9


Đề bài

Khi hoà tan 6 gam hợp kim gồm Cu, Fe và Al trong axit clohiđric dư thì tạo thành 3,024 lít H2 (đktc) và còn lại 1,86 gam kim loại không tan.

a)  Viết các phương trình hoá học.

b)  Xác định thành phần phần trăm khối lượng các kim loại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết và tính toán theo phương trình hóa học, Cu không tác dụng với HCl nên 1,86g là khối lượng của Cu.

Lập hệ phương trình hai ẩn là số mol của Fe và Al, một phương trình tổng khối lượng của hai kim loại và một phương trình tống số mol khí sinh ra. 

Từ đó tính được số mol từng chất và % khối lượng mỗi kim loại.

Lời giải chi tiết

a) Khi hoà tan hợp kim gồm 3 kim loại Fe, Cu và Al trong dung dịch HCl dư thì Cu không tác dụng, khối lượng 1,86 gam là khối lượng Cu. Gọi số mol Fe là x mol, AI là y mol.

Fe + 2HCl —---> FeCl2 + H2

x mol                                x mol

2Al + 6HCl —----> 2AlCl3 + 3H2

y mol                                  \(\dfrac{{3y}}{{2}}\) mol

Ta có các phương trình : 

\(\left\{ \begin{gathered}{\text{56x  + 27y  =  6  -  1,86  =  4,14}} \hfill \\{\text{x  +  }}\dfrac{{{\text{3y}}}}{{\text{2}}}{\text{  =  }}\dfrac{{{\text{3,024}}}}{{{\text{22,4}}}}{\text{  =  0,135}} \hfill \\\end{gathered}  \right.\)

Giải ra ta có : x = 0,045 ; y = 0,06.

mFe = 0,045 x 56 = 2,52 (gam) ; mAl = 0,06 x 27 = 1,62 (gam).

%mFe = \(\dfrac{{2,52}}{{6}} \times 100\%\) = 42%

%mAl =  \(\dfrac{{1,62}}{{6}} \times 100\%\) = 27%

%mCu = 100% - 42% -27% = 31%

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 6 phiếu
 • Bài 22.13 Trang 29 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.13 Trang 29 sách bài tập Hóa học 9. Đốt 6,7 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Cu và Ag trong không khí.

 • Bài 22.14 Trang 29 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.14 Trang 29 sách bài tập Hóa học 9. Để hoà tan 1,95 gam kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl và thu được 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác nếu hoà tan 1,6 gam oxit của kim loại Y cũng cần dùng V ml dung dịch HC1 ở trên. Xác định hai kim loại X và Y.

 • Bài 22.15 Trang 29 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.15 Trang 29 sách bài tập Hóa học 9. Hoà tan hoàn toàn 57,6 gam hỗn hợp X gồm Fe304, Fe203, FeO và Fe trong dung dịch HCl thì cần dùng 360 gam dung dịch HC1 18,25% để tác dụng vừa đủ. Sau phản ứng thu được V lít khí H2 và dung dịch Y.

 • Bài 22.16* Trang 29 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.16* Trang 29 sách bài tập Hóa học 9. Cho một lá sắt vào 160 gam dung dịch CuSO4 10%. Sau khi Cu bị đẩy hết ra khỏi dung dịch CuSO4 và bám hết vào lá sắt, thì khối lượng lá sắt tăng lên 4%. Xác định khối lượng lá sắt ban đầu.

 • Bài 22.11 Trang 28 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.11 Trang 28 sách bài tập Hóa học 9. Người ta dùng 200 tấn quặng hematit hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 95% Fe. Tính lượng gang thu được, biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.