Bài 22.11 Trang 28 SBT Hóa học 9


Đề bài

Người ta dùng 200 tấn quặng hematit hàm lượng Fe2O3 là 30% để luyện gang. Loại gang này chứa 95% Fe. Tính lượng gang thu được, biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 96%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại phương trình hóa học sản xuất gang. Tại đây

Tính khối lượng oxit (30%) trong quặng.

Dựa vào hiệu suất tính khối lượng oxit tham gia phản ứng.

Tính theo PTHH được khối lượng sắt, chia 95% thu được khối lượng gang.

Lời giải chi tiết

Khối lượng Fe2O3 trong quặng : \(\dfrac{{200 \times 30}}{{100}} = 60\) (tấn )

Khối lượng Fe2O3 tham gia phản ứng : \(\dfrac{{60 \times 96}}{{100}} = 57,6\) (tấn )

Phương trình của phản ứng luyện gang :

Fe2O3 + 3CO —------->2Fe + 3CO2

160 tấn                      112 tấn

57,6 tấn                     x tấn

\(x = \dfrac{{57,6 \times 112}}{{160}} = 40,32\) (tấn)

Lượng sắt này hoà tan một số phụ gia (C, Si, P, S...) tạo ra gang. Khối lượng sắt chiếm 95% gang. Vậy khối lượng gang là :

\(\dfrac{{40,32 \times 100}}{{95}} = 42,442\) (tấn)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu
 • Bài 22.12 Trang 28 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.12 Trang 28 sách bài tập Hóa học 9. Khi hoà tan 6 gam hợp kim gồm Cu, Fe và AI trong axit clohiđric dư thì tạo thành 3,024 lít H2 (đktc) và còn lại 1,86 gam kim loại không tan.

 • Bài 22.13 Trang 29 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.13 Trang 29 sách bài tập Hóa học 9. Đốt 6,7 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Cu và Ag trong không khí.

 • Bài 22.14 Trang 29 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.14 Trang 29 sách bài tập Hóa học 9. Để hoà tan 1,95 gam kim loại X cần dùng V ml dung dịch HCl và thu được 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác nếu hoà tan 1,6 gam oxit của kim loại Y cũng cần dùng V ml dung dịch HC1 ở trên. Xác định hai kim loại X và Y.

 • Bài 22.15 Trang 29 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.15 Trang 29 sách bài tập Hóa học 9. Hoà tan hoàn toàn 57,6 gam hỗn hợp X gồm Fe304, Fe203, FeO và Fe trong dung dịch HCl thì cần dùng 360 gam dung dịch HC1 18,25% để tác dụng vừa đủ. Sau phản ứng thu được V lít khí H2 và dung dịch Y.

 • Bài 22.16* Trang 29 SBT Hóa học 9

  Giải bài 22.16* Trang 29 sách bài tập Hóa học 9. Cho một lá sắt vào 160 gam dung dịch CuSO4 10%. Sau khi Cu bị đẩy hết ra khỏi dung dịch CuSO4 và bám hết vào lá sắt, thì khối lượng lá sắt tăng lên 4%. Xác định khối lượng lá sắt ban đầu.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.