Giải bài 2.19 trang 38 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho bốn phân số: 

a) Phân số nào trong những phân số trên không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

b) Cho biết , hãy so sánh phân số tìm được trong câu a) với 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Cách 1: Viết các phân số dưới dạng số thập phân rồi nhận biết số thập phân hữu hạn.

Cách 2: Sử dụng nhận xét ở phần Em có biết trang 28: Nếu một phân số tối giản có mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó  viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

b) Viết phân số đó dưới dạng số thập phân rồi so sánh.

Lời giải chi tiết

a)

Cách 1:

 

Như vậy, trong những phân số trên, phân số không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là: 

Cách 2: Vì các phân số trên đều tối giản và có mẫu dương

Ta có:  nên chỉ có 91 có ước nguyên tố khác 2,5 nên  không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

b) Ta có:  = 1,(461538) = 1,461538461538…..

Quan sát chữ số thập phân thứ 2 của 2 số, vì 1 < 6 nên  < 1,461538461538…..

Vậy


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm