Bài 13.7 trang 31 SBT Vật lí 7


Giải bài 13.7 trang 31 sách bài tập vật lí 7. Những môi trường dưới đây có thể truyền được âm không?

Đề bài

Những môi trường dưới đây có thể truyền được âm không?

  không
1. Tường gạch    
2. Nước sôi    
3. Tấm nhựa    
4. Không khí loãng     
5. Chân không    
6. Khí hidro    
7. Sắt nóng chảy    
8. Sàn gỗ    
9. Bông    
10. Cao su    

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về các môi trường truyền âm.

Lời giải chi tiết

  không
1. Tường gạch  x  
2. Nước sôi  x  
3. Tấm nhựa  x  
4. Không khí loãng  x  
5. Chân không    x
6. Khí hidro  x  
7. Sắt nóng chảy  x  
8. Sàn gỗ  x  
9. Bông  x  
10. Cao su  x  

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 39 phiếu
 • Bài 13.8 trang 31 SBT Vật lí 7

  Giải bài 13.8 trang 31 sách bài tập vật lí 7. Kết luận nào sau đây là đúng?

 • Bài 13.9 trang 31 SBT Vật lí 7

  Giải bài 13.9 trang 31 sách bài tập vật lí 7. Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra sét bao xa?

 • Bài 13.10 trang 31 SBT Vật lí 7

  Giải bài 13.10 trang 31 sách bài tập vật lí 7. Âm truyền trong không khí, đại lượng nào sau đây không đổi?

 • Bài 13.11 trang 31 SBT Vật lí 7

  Giải bài 13.11 trang 31 sách bài tập vật lí 7. Vì sao chân không không truyền được âm?

 • Bài 13.6 trang 30 SBT Vật lí 7

  Giải bài 13.6 trang 30 sách bài tập vật lí 7. Kết luận nào sau đây là sai?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí