Bài 12.7* Trang 17 SBT Hóa học 9


Giải bài 12.7* Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sinh ra 1 gam kết tủa trắng.

Đề bài

Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sinh ra 1 gam kết tủa trắng. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với CuO dư, nung nóng, thu được 0,64 gam kim loại màu đỏ.

a)  Viết các phương trình hoá học.

b)  Xác định thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

CO không tác dụng với dung dịch dung dịch Ca(OH)2 nên kết tủa là CaCO3

Chỉ có CO tác dụng với CuO.

Tính toán theo các phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

a) Các phương trình hoá học :

- COtác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sinh ra kết tủa CaCO3 :

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓+ H2O (1)

- CO khử CuO thành kim loại Cu màu đỏ :

CO + CuO → CO+ Cu (2)

b) Xác định thành phần của hỗn hợp khí :

- Số mol CO2 có trong hỗn hợp được tính theo (1) :

\({n_{C{O_2}}} = {n_{CaC{O_3}}} = \dfrac{{1}}{{100}} = 0,01(mol)\) 

- Số mol CO có trong hỗn hợp được tính theo (2) :

\({n_{CO}} = {n_{Cu}} = \dfrac{{0,64}}{{64}} = 0,01(mol)\)

Thành phần phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí được tính theo số mol của mỗi khí. Ta có kết quả : Hỗn hợp khí có 50% thể tích của mỗi khí.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 12.8 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.8 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Cho một dung dịch có chứa 10 gam NaOH tác dụng với một dung dịch có chứa 10 gam HNO3.

 • Bài 12.6 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.6 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Từ những chất đã cho : Na2O, Fe2(SO4)3, H2O, H2SO4, CuO, hãy viết các phương trình hoá học điều chế những bazơ sau:

 • Bài 12.5 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.5 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Có những chất sau :

 • Bài 12.4 Trang 17 SBT Học học 9

  Giải bài 12.4 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

 • Bài 12.3 Trang 16 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.3 Trang 16 sách bài tập Hóa học 9. Có 5 ống nghiệm A, B, C, D, E. Mỗi ống có chứa 12,4 gam đồng(II) cacbonat CuCO3. Khi đun nóng, muối này bị phân huỷ dần :

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí