Bài 12.6 Trang 17 SBT Hóa học 9


Giải bài 12.6 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Từ những chất đã cho : Na2O, Fe2(SO4)3, H2O, H2SO4, CuO, hãy viết các phương trình hoá học điều chế những bazơ sau:

Đề bài

Từ những chất đã cho : Na2O, Fe2(SO4)3, H2O, H2SO4, CuO, hãy viết các phương trình hoá học điều chế những bazơ sau: 

a)  NaOH ;

b)  Fe(OH)3 ;

c) Cu(OH)2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ôn tập lại tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ. Đối với bài này xem xét các phương trình hóa học nào mà sản phẩm có chưa bazơ như đầu bài yêu cầu.

Lời giải chi tiết

a) Điều chế NaOH:

2NaCl + H2O  2NaOH + Cl2 + H

b) Điều chế Fe2(SO4)3

\(F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3} + {\text{ }}6NaOH \to {\text{ }}3N{a_2}S{O_4} + {\text{ }}2Fe{\left( {OH} \right)_3}\)

c) Điều chế  Cu(OH):

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Bài 12.7* Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.7* Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sinh ra 1 gam kết tủa trắng.

 • Bài 12.8 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.8 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Cho một dung dịch có chứa 10 gam NaOH tác dụng với một dung dịch có chứa 10 gam HNO3.

 • Bài 12.5 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.5 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Có những chất sau :

 • Bài 12.4 Trang 17 SBT Học học 9

  Giải bài 12.4 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

 • Bài 12.3 Trang 16 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.3 Trang 16 sách bài tập Hóa học 9. Có 5 ống nghiệm A, B, C, D, E. Mỗi ống có chứa 12,4 gam đồng(II) cacbonat CuCO3. Khi đun nóng, muối này bị phân huỷ dần :

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí