Bài 12.2 Trang 16 SBT Hóa học 9


Đề bài

Có những chất sau : CuSO4, CuCl2, CuO, Cu(OH)2, Cu(NO3)2.

a)  Hãy sắp xếp các chất đã cho thành một dãy chuyển đổi hoá học.

b)  Viết các phương trình hoá học theo dãy chuyển đổi đã sắp xếp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ. Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Có nhiều cách sắp xếp các chất đã cho thành các dãy chuyển đổi hoá học. Miễn sao từ chất đứng trước có thể điều chế trực tiếp chất đứng sau. Thí dụ :

CuSO4  —> CuCl—> Cu(OH)—> CuO  —> Cu(NO3)2.

Cu(OH)—> CuO —> CuSO —> CuCl2 —> Cu(NO3)2.

b) Các phương trình hoá học của dãy biến hoá (1) :

CuSO4 + BaCl2       —>       BaSO4 \( \downarrow \) + CuCI2

CuCl2 + 2NaOH         —>       2NaCl + Cu(OH)2 

Cu(OH)2   \(\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow\)        CuO + H2O

CuO + 2HNO3     —>    Cu(NO3)2 + H2O

Các phương trình hoá học của dãy biến hoá (2) (không có ở dãy (1)) :

CuO + H2SO4 —> CuSO4 + H2O

CuCI2 + 2AgNO3 —> 2AgCl \( \downarrow \) + Cu(NO3)2

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
 • Bài 12.3 Trang 16 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.3 Trang 16 sách bài tập Hóa học 9. Có 5 ống nghiệm A, B, C, D, E. Mỗi ống có chứa 12,4 gam đồng(II) cacbonat CuCO3. Khi đun nóng, muối này bị phân huỷ dần :

 • Bài 12.4 Trang 17 SBT Học học 9

  Giải bài 12.4 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

 • Bài 12.5 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.5 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Có những chất sau :

 • Bài 12.6 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.6 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Từ những chất đã cho : Na2O, Fe2(SO4)3, H2O, H2SO4, CuO, hãy viết các phương trình hoá học điều chế những bazơ sau:

 • Bài 12.7* Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.7* Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Có hỗn hợp khí CO và CO2. Nếu cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, sinh ra 1 gam kết tủa trắng.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.