Bài 12.1 Trang 15 SBT Hóa học 9


Giải bài 12.1 Trang 15 sách bài tập Hóa học 9. Bạn em đã lập bảng về mối quan hệ giữa một số kim loại với một số dung dịch muối như sau

Đề bài

Bạn em đã lập bảng về mối quan hệ giữa một số kim loại với một số dung dịch muối như sau :

Chú thích : Dấu X là có phản ứng hoá học xảy ra. 

Dấu O là không xảy ra phản ứng.

Hãy :

a)  Sửa lại những dấu x và o không đúng trong các ô của bảng.

b)  Bổ sung dấu x hoặc dấu o vào những dấu chấm trong các ô trống.

c)  Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra theo dấu x.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về tính chất hóa học  và mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ. Tại đây

Lời giải chi tiết

Ta có bảng về mối quan hệ giữa một kim loại với một số dung dịch muối:

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra theo dấu x

\(Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu\)

\(Zn + CuS{O_4} \to ZnS{O_4} + Cu\)

\(Zn + FeS{O_4} \to ZnS{O_4} + Fe\)

\(Fe + 2AgN{O_3} \to Fe{(N{O_3})_2} + 2Ag\)

\(Zn + 2AgN{O_3} \to Zn{(N{O_3})_2} + 2Ag\)

\(Cu + 2AgN{O_3} \to Cu{(N{O_3})_2} + 2Ag\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu
 • Bài 12.2 Trang 16 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.2 Trang 16 sách bài tập Hóa học 9. Có những chất sau : CuSO4, CuCl2, CuO, Cu(OH)2, Cu(NO3)2.

 • Bài 12.3 Trang 16 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.3 Trang 16 sách bài tập Hóa học 9. Có 5 ống nghiệm A, B, C, D, E. Mỗi ống có chứa 12,4 gam đồng(II) cacbonat CuCO3. Khi đun nóng, muối này bị phân huỷ dần :

 • Bài 12.4 Trang 17 SBT Học học 9

  Giải bài 12.4 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Dẫn ra những phản ứng hoá học để chứng minh rằng :

 • Bài 12.5 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.5 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Có những chất sau :

 • Bài 12.6 Trang 17 SBT Hóa học 9

  Giải bài 12.6 Trang 17 sách bài tập Hóa học 9. Từ những chất đã cho : Na2O, Fe2(SO4)3, H2O, H2SO4, CuO, hãy viết các phương trình hoá học điều chế những bazơ sau:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí