Giải bài 1.16 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Tính giá trị của các biểu thức sau:

\(\begin{array}{l}a)A = (2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{8}):(1 - \frac{3}{2} - \frac{3}{4});\\b)B = 5 - \frac{{1 + \frac{1}{3}}}{{1 - \frac{1}{3}}}.\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Tính các biểu thức trong ngoặc trước, rồi thực hiện phép chia số hữu tỉ. \(\frac{a}{b}:\frac{c}{d} = \frac{a}{b}.\frac{d}{c}(dk)\)

Muốn cộng  (hoặc trừ)  hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng  (hoặc trừ) hai  phân số đó.

b) Tính tử số, mẫu số của phân số rồi thực hiện phép trừ số hữu tỉ.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)A = (2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{8}):(1 - \frac{3}{2} - \frac{3}{4})\\ = (\frac{{16}}{8} - \frac{4}{8} - \frac{1}{8}):(\frac{4}{4} - \frac{6}{4} - \frac{3}{4})\\ = \frac{{13}}{8}:\frac{{ - 5}}{4}\\ = \frac{{13}}{8}.\frac{4}{{ - 5}}\\ = \frac{{ - 13}}{{10}}\\b)B = 5 - \frac{{1 + \frac{1}{3}}}{{1 - \frac{1}{3}}}\\ = 5 - \frac{{\frac{3}{3} + \frac{1}{3}}}{{\frac{3}{3} - \frac{1}{3}}}\\ = 5 - \frac{{\frac{4}{3}}}{{\frac{2}{3}}}\\ = 5 - \frac{4}{3}:\frac{2}{3}\\ = 5 - \frac{4}{3}.\frac{3}{2}\\ = 5 - 2\\ = 3\end{array}\)

Chú ý:

Khi thực hiện phép cộng hai phân số, nếu phân số thu được chưa tối giản thì ta rút gọn thành phân số tối giản.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm