Giải bài 1.14 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Theo đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ngày 10-01-2021, nhiệt độ thấp nhất tại thị xã Sa Pa là -0,7\(^\circ \)C; nhiệt độ tại thành phố Lào Cai khoảng 9,6 \(^\circ \)C. Hỏi nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn nhiệt độ tại thị xã Sa Pa bao nhiêu độ C?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép trừ các số liệu nhiệt độ

Lời giải chi tiết

Nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn nhiệt độ tại thị xã Sa Pa là:

9,6 – (-0,7) = 10,3 \(^\circ \)C


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

>> Xem thêm