Giải bài 10.16 trang 99 SGK Toán 7 tập 2 - Kết nối tri thức


Một hộp đựng khẩu trang y tế được làm bằng bìa cứng có dạng một hình hộp chữ nhật, kích thước như hình 10.36. a) Hãy tính thể tích của hộp. b) Tính diện tích bìa cứng dùng để làm hộp (bỏ qua mép dán).

Đề bài

Một hộp đựng khẩu trang y tế được làm bằng bìa cứng có dạng một hình hộp chữ nhật, kích thước như hình 10.36.

a) Hãy tính thể tích của hộp.

b) Tính diện tích bìa cứng dùng để làm hộp (bỏ qua mép dán).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) V = Sđáy x h.

b) Diện tích bìa cứng dùng để làm hộp chính là diện tích xung quanh và diện tích của hai đáy hộp.

Lời giải chi tiết

a)

Thể tích của hộp khẩu trang(hình hộp chữ nhật) là :

\(V = \left( {20.10} \right).8 = 1600\left( {c{m^3}} \right)\)

b)

Diện tích bìa cứng dùng để làm hộp chính là diện tích xung quanh và diện tích của hai đáy hộp.

Diện tích xung quanh hộp là :

Cđáy.h = 2.(20 +10).8 = 480 (cm2)

Tổng diện tích hai đáy là:

2.20.10 = 400 (cm2)

Diện tích bìa cứng là:

480 + 400 =880 (cm2


Bình chọn:
4.8 trên 35 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí