Bài 10.13 trang 36 SBT Vật lí 6


Giải bài 10.13 trang 36 sách bài tập vật lí 6. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải

Đề bài

Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung phù hợp ở cột bên phải.

1. Một chiếc xe tải có khối lượng \(3\) tấn thì có trọng lượng

a) nhỏ hơn \(10\) một chút.

2. Nếu tính chính xác, trọng lượng của xe tải \(3\) tấn phải

b) chấp nhận công thức \(P = 10m\) đế tìm trọng lượng của một vật, nếu biết khối lượng của nó.

3. Nếu tính chính xác thì hệ số tỉ lệ trong công thức \(P(N) = 10m(kg)\) phải

c) nhỏ hơn \(3000N\) một chút.

4. Trong thực tế, nếu không cần độ chính xác cao, ta vẫn

d) \(30000N\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng lí thuyết về khối lượng và trọng lượng.

Lời giải chi tiết

+ 1 - d: Một chiếc xe tải có khối lượng \(3\) tấn thì có trọng lượng \(30000N\).

+ 2 - c: Nếu tính chính xác, trọng lượng của xe tải \(3\) tấn phải nhỏ hơn \(3000N\) một chút (và bằng \(2.940N\))

+ 3 - a: Nếu tính chính xác thì hệ số tỉ lệ trong công thức \(P(N) = 10m(kg)\) phải nhỏ hơn \(10\) một chút (hệ số này là \(P(N)= 9,8m(kg)\))

+ 4 - b: Trong thực tế, nếu không cần độ chính xác cao, ta vẫn chấp nhận công thức \(P = 10m\) để tìm trọng lượng của một vật, nếu biết khối lượng của nó.

* Lưu ý: đề trong SBT in sai câu c. 30000N mới đúng.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài