Bài 1 trang 73 SBT sử 7


Giải bài tập 1 trang 73 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1

Nguyên tắc để tuyển lựa, bổ dụng quan lại thời Lý - Trần là

A. phải xuất thân từ tầng lớp quý tộc.

B. phải có bằng cấp.

C. phải có học vấn.

D. phải vượt qua các kì thi.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự thành lập nhà Lý

Lời giải chi tiết:

Nguyên tắc để tuyển lựa, bổ dụng quan lại thời Lý - Trần là phải xuất thân từ tầng lớp quý tộc.

Chọn: A

Câu 2

Thể chế nhà nước thời Lý - Trần là

A. quân chủ quý tộc.

B. quân chủ quan liêu chuyên chế

C. quân chủ lập hiến.

D. dân chủ chủ nô.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự thành lập nhà Lý

Lời giải chi tiết:

Thể chế nhà nước thời Lý - Trần là quân chủ quý tộc.

Chọn: A

Câu 3

Thể chế của nhà nước thời Lê sơ là

A. cộng hoà.

B. quân chủ lập hiến.

C. quân chủ quý tộc.

D. quân chủ quan liêu chuyên chế.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 8. Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ

Lời giải chi tiết:

Thể chế của nhà nước thời Lê sơ là quân chủ quan liêu chuyên chế.

Chọn: D

Câu 4

Bộ luật được ban hành thời Lê sơ là

A. Luật Hồng Đức.          B. Hình thư.

C. Hình luật.                    D. Luật Gia Long.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Luật pháp thời Lê sơ

Lời giải chi tiết:

Bộ luật được ban hành thời Lê sơ là Luật Hồng Đức.

Chọn: A

Câu 5

Bộ luật được ban hành thời Lý là

A. Hình luật                 B. Hình thư.

C. Luật Gia Long.        D. Luật Hồng Đức.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Luật pháp và quân đội nhà Lý

Lời giải chi tiết:

Bộ luật được ban hành thời Lý là Hình thư.

Chọn: B

Câu 6

Bộ luật được ban hành thời Trần là

A. Hình thư. 

B. Hình luật.

C. Luật Hồng Đức.                               

D. Luật Gia Long.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Pháp luật thời Trần

Lời giải chi tiết:

Bộ luật được ban hành thời Trần là Hình luật.

Chọn: B

Câu 7

Thời Lý - Trần, tôn giáo chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là

A. Phật giáo.                    B. Nho giáo.

C. Thiên Chúa giáo.         D. Hồi giáo.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Đời sống văn hóa thời Trần

Lời giải chi tiết:

Thời Lý - Trần, tôn giáo chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là Phật giáo.

Chọn: A

Câu 8

Thời Lê sơ, chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là

A. Nho giáo.                                            

B. Thiên Chúa giáo.

C. Phật giáo.      

D. Hồi giáo.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Văn học, khoa học nghệ thuật thời Lê sơ

Lời giải chi tiết:

Thời Lê sơ, chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là Nho giáo.

Chọn: A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 74 SBT sử 7

  Giải bài tập 2 trang 74 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tiếp vào bảng dưới đây về tình hình văn hoá, giáo dục, khoa học

 • Bài 3 trang 75 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 75 sách bài tập Lịch sử 7. Em hãy điền các thông tin dưới đây vào sơ đồ bộ máy chính quyền thời

 • Bài 4 trang 75 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 75 sách bài tập Lịch sử 7. Chứng minh: Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh

 • Bài 5 trang 76 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 76 sách bài tập Lịch sử 7. Sự khác nhau giữa thời nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần?

 • Bài 6 trang 76 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 76 sách bài tập Lịch sử 7. Luật pháp thời Lê sơ và thời Lý - Trần có điểm gì giống và khác nhau?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí