Bài 7 trang 76 SBT sử 7


Đề bài

Xã hội thời Lê sơ và thời Lý - Trần có những giai cấp, tầng lớp nào? Điểm khác nhau cơ bản là gì?

- Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội:

- Điểm khác nhau cơ bản:

+ Thời Lý - Trần:

+ Thời Lê sơ:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Xã hội thời Lê sơ

Lời giải chi tiết

- Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội:

+ Giai cấp thống trị bao gồm: quý tộc, địa chủ.

+ Giai cấp bị trị bao gồm: nông dân, nô tì.

- Điểm khác nhau cơ bản:

+ Thời Lý - Trần: tầng lớp quý tộc, vương hầu rất đông đảo, nắm mọi quyền hành; nông dân, nô tì chiếm số đông trong xã hội.

+ Thời Lê sơ: tầng lớp nô tì giảm và được giải phóng vào cuối thời Lê sơ, tầng lớp địa chủ tư hữu phát triển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu
  • Bài 6 trang 76 SBT sử 7

    Giải bài tập 6 trang 76 sách bài tập Lịch sử 7. Luật pháp thời Lê sơ và thời Lý - Trần có điểm gì giống và khác nhau?

  • Bài 5 trang 76 SBT sử 7

    Giải bài tập 5 trang 76 sách bài tập Lịch sử 7. Sự khác nhau giữa thời nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần?

  • Bài 4 trang 75 SBT sử 7

    Giải bài tập 4 trang 75 sách bài tập Lịch sử 7. Chứng minh: Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh

  • Bài 3 trang 75 SBT sử 7

    Giải bài tập 3 trang 75 sách bài tập Lịch sử 7. Em hãy điền các thông tin dưới đây vào sơ đồ bộ máy chính quyền thời

  • Bài 2 trang 74 SBT sử 7

    Giải bài tập 2 trang 74 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tiếp vào bảng dưới đây về tình hình văn hoá, giáo dục, khoa học

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.