Bài 2 trang 74 SBT sử 7


Giải bài tập 2 trang 74 sách bài tập Lịch sử 7. Điền tiếp vào bảng dưới đây về tình hình văn hoá, giáo dục, khoa học

Đề bài

Điền tiếp vào bảng dưới đây về tình hình văn hoá, giáo dục, khoa học - nghệ thuật thời Lê sơ.

Giáo dục

Văn học

Khoa học - nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 5. Văn học, khoa học nghệ thuật thời Lê sơ và mục 7. Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ

Lời giải chi tiết

Giáo dục

Văn học

Khoa hoc - nghê thuật

- Dựng lại Quốc Tử Giám, mở trường học ở các lộ, mở khoa thi ...

- Nho giáo chiếm địa vị độc tôn ...

 

- Văn học chữ Hán chiếm ưu thế

- Văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng

- Có nội dung yêu nước sâu sắc, thế hiện niềm tự hào dân tộc.

- Khoa học - nghệ thuật cũng đạt được những thành tựu mới ...

- Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc biểu hiện rõ rệt và đặc sắc ở các lăng tẩm, cung điện ...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 75 SBT sử 7

  Giải bài tập 3 trang 75 sách bài tập Lịch sử 7. Em hãy điền các thông tin dưới đây vào sơ đồ bộ máy chính quyền thời

 • Bài 4 trang 75 SBT sử 7

  Giải bài tập 4 trang 75 sách bài tập Lịch sử 7. Chứng minh: Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh

 • Bài 5 trang 76 SBT sử 7

  Giải bài tập 5 trang 76 sách bài tập Lịch sử 7. Sự khác nhau giữa thời nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần?

 • Bài 6 trang 76 SBT sử 7

  Giải bài tập 6 trang 76 sách bài tập Lịch sử 7. Luật pháp thời Lê sơ và thời Lý - Trần có điểm gì giống và khác nhau?

 • Bài 7 trang 76 SBT sử 7

  Giải bài tập 7 trang 76 sách bài tập Lịch sử 7. Xã hội thời Lê sơ và thời Lý - Trần có những giai cấp, tầng lớp nào?

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí