Đề số 16 - Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học


Đáp án và lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học - Đề trắc nghiệm

Đề bài

Câu 1.Sản phẩm pha sáng quang hợp nào dưới đây được sử dụng trong chu trình Calvin ?

A. CO­2 và glucose

B. H2O và O2

C. ADP, Pi và NADP+

D. ATP và NADPH

Câu 2. Đặc điểm không có trong quá trình truyền tin qua xinap hóa học là

A. Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp

B. Các chất trung gian hóa học trong các bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau

C. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước

D. Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap

Câu 3. Khi tế bào khí khổng no nước thì ?

A. Thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở ra

B. Thành dày căng ra làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở ra

C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra

D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra

Câu 4. Nếu tảo lục quang hợp cung cấp CO2 tổng hợp với oxi nặng (18O) sau đó phân tích chỉ ra hợp chất duy nhất sau đây không có chứa (18O)

A. Glyceraldehit 3- phosphate (G3P)

B. Glucose

C. ribulose biphosphate (RuBP)

D. O2

Câu 5. Cho lai hai con ruồi giấm có kiểu gen AABbCc và aaBBCc. Kiểu gen nào sau đây có khả năng nhất xảy ra ở con lai ?

A. AaBBcc

B. AaBbCc

C. AaBBCC

D. AAbbCc

Câu 6. Một nhà sinh học phân lập tinh chế và kết hợp trong ống nghiệm một loạt các phân tử cần thiết để nhân đôi ADN. Khi bổ sung thêm một số ADN vào hỗn hợp, sao chép xảy ra nhưng mỗi phân tử ADN bao gồm một sợi thông thường kết hợp với nhiều đoạn deoxiribonucleotit dài

Có lẽ ta đã thiếu chất nào sau đây

A. ADN polymerase

B. ADN ligase

C. Nucleotit

D. Các mảnh Okazaki

Câu 7. Trong một quần thể thực vạt giao phấn, xét một locus có 2 alen, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn  so với alen a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỷ lệ 25%. Sau một số thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm tỷ lệ 16%. Tính theo lý thuyết thành phần kiểu gen của quần thể P là

A. 0,3AA:0,45Aa:0,25aa        

B. 0,45AA:0,3Aa:0,25aa

C. 0,25AA:0,5Aa:0,25aa

D. 0,1AA:0,65Aa:0,25aa

Câu 8. Cơ sở cho sự khác biệt trong cách tổng hợp liên tục và gián đoạn của các phân tử ADN là gì ?

A. Nhân đôi chỉ cơ thể xảy ra ở đầu 5’

B. ADN polymerase có thể nối các nucleotide mới với đầu 3’OH của một sợi đang phát triển

C. ADN ligase chỉ hoạt động theo hướng 3’ → 5’

D. polymerase chỉ có thể hoạt động lên một sợi tại một thời điểm

Câu 9. Các bác sĩ khuyên bệnh nhân tránh sử dụng kháng sinh không cần thiết vì điều này có thể dẫn đến sự phát triển của “siêu vi khuẩn”. câu nào giải thích điều này nhất ?

A. Vi khuẩn gây bênh có tỷ lệ sinh sản cao, cho phép những đột biến thích nghi lan nhanh chóng trong quần thể

B. Các tế bào vi khuẩn có thể đột biến để đáp ứng nhanh với kháng sinh, làm cho chúng miễn dịch

C. Cơ thể con người phá vỡ kháng sinh thành đường, thúc đẩy nhanh sự phát triển của vi khuẩn

D. Thuốc kháng sinh nhân tạo gây trở ngại cho kháng sinh do cơ thể sản xuất

Câu 10. Điều nào sau đây tiến hóa ở sinh vật nhân chuẩn sau khi chúng tách ra từ các sinh vật nhân sơ

A. Protein

B. Lớp kép phospholipit

C. Màng nhân

D. DNA

Câu 11. Những tuyên bố nào về loài có nhiều khả năng chính xác ?

A. Các loài ngoại lai thường sinh trưởng chậm hơn các loài bản địa

B. các loài ngoại lai thường dễ kiểm soát

C. các loài ngoại lai có thể là đối thủ cạnh tranh tích cực và so đó làm gia tăng đa dạng sinh học

D. Một số loài ngoại lai có thể thay đổi cấu trúc vật lý của môi trường sống mới của chúng

Câu 12. Cá mập hổ ăn rùa biển. rùa biển ăn cỏ biển. cá đẻ trứng vào bãi cỏ. nếu người thợ săn giết hầu hết cá mập hổ trong hệ sinh thái này điều gì sẽ xảy ra ?

A. có sự gia tăng của rùa biển và giảm số lượng cá

B. sẽ có sự suy giảm của rùa biển và sự gia tăng của cỏ biển

C. sẽ có sự suy giảm của cá và sự gia tăng của cỏ biển

D. sẽ có sự suy tăng của rùa biển và sự gia tăng của cỏ biển

Câu 13. Quá trình nào trong tế bào nhân chuẩn sẽ tiến hành bình thường cho dù oxi có mặt hay vắng mặt ?

A. Vận chuyển điện tử

B. đường phân

C. Chu trình Crep

D. oxi hóa phosphoryl hóa

Câu 14. Mặc dù nhiều tinh tinh sống trong môi trường có chứa hạt cọ dầu, các thành viên của chỉ một vài quần thể sử dụng đá để mở hạt việc giải thích có thể là ?

A. Sự khác biệt hành vi là do sự khác biệt di truyền giữa các quần thể

B. các thành viên của các quần thể khác nhau có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau

C. truyền thống văn hóa sử dụng đá để làm nứt hạt đã này sinh chỉ trong một số quần thể

D. Các thành viên của các nhóm khác nhau có khả năng học tập khác nhau

Câu 15. Một nhà khoa học đang nghiên cứu chức năng của một gen mới. cô ấy xác định 5 alen của gen này, và mỗi gen mang một đột biến khác nhau. Cô chỉ có thể chọn 1 alen để nghiên cứu, vì vậy cô ấy muốn chọn alen có nhiều khả năng nhất sẽ cho kiểu hình cực đoan (kiểu hình khác nhất với kiểu dại). bản đồ gen cho bình thường dưới đây. Dựa vào thông tin dưới đây về mỗi đột biến, vậy alen nào cô ấy sẽ chọn ?

Normal                                      gene

promoter

Exon 1

Intron 1

Exon 2

3’UTR

A. Allele với 1 bp (base pair) thêm vào tại Exon 1

B. Allele với 50 bp mất đi tại promoter

C. Allele với 2 bp mất đi tại intron 1

D. allele với 1 codon kết thúc sớm tại Exon 2

Câu 16. Một nhà khoa học đang nghiên cứu giảm phân trong nuôi cấy mô tế bào đã sử dụng một dòng tế bào với một dột biến làm gián đoạn giảm phân. Nhà khoa học cho tế bào phát triển trong khoảng thời gian mà giảm phân sẽ xảy ra. Sau đó bà quan sát thấy số lượng các tế bào trong môi trường nuôi cấy đã tăng gấp đôi và mỗi tế bào cũng có gấp đôi lượng ADN. Chromatit đã tách ra. Dựa trên những quan sát này, giai đoạn nào của phân bào sinh dục bị gián đoạn trong dòng tế bào này ?

A. Kỳ sau I

B. kỳ giữa I

C. kỳ sau II

D. kỳ giữa II

Câu 17. Dưới đây là phả hệ kiểu hình của một gia đình có tiền sử bệnh Huntinton. Phép lai này chỉ ra điều gì về di truyền của bệnh này ?

A. đó là alen trội liên kết Y     

B. Đó là alen lặn liên kết Y

C. Đó là alen trội liên kết với NST thường

D. đó là alen lặn liên kết với NST thường

Câu 18: Hãy tưởng tượng rằng trong năm 2100 con người đã thành lập một thuộc địa vĩnh viễn trên sao Hoả, và do thiếu nhiên liệu của tên lửa, hòn đảo sao Hoả đã bị cô lập khỏi Trái Đất trong 1000 năm. Sau khi tiếp xúc được khôi phục, người ta phát hiện ra rằng một tỷ lệ cao hơn của dân số sao Hoả có mái tóc xoăn tự nhiên so với dân số trên Trái Đất. Giải  thích tiến hoá có khả năng nhất cho điều này là gì?

A. Một sự đột biến xuất hiện trong các sao Hoả tóc thẳng đã dẫn đến tóc của họ xoăn hơn.

B. Tóc quăn có giá trị thích nghi cao trên sao Hoả

C. Có một đặc điểm của môi trường của sao Hoả khiến cho tóc thẳng trở nên xoăn

D. Khi sao Hoả được thiết lập lần đầu tiên, nhiều người dân bản xứ đã có mái tóc xăn hơn mái tóc thẳng.

Câu 19: Hãy tưởng tượng rằng bạn đang quản lý một trang trại lớn. Bạn biết trong lịch sử một loài hươu đã từng sống ở đó, nhưng chúng đã bị tống khứ. Bạn quyết định đưa chúng trở lại. Sau đó, bạn quan sát sự gia tăng kích thước quần thể trong nhiều thế hệ và vẽ đồ thị: Số cá thể (trục đứng) so với số thế hệ (trục ngang). Đồ thị có thể sẽ xuất hiện dưới dạng:

A. Chữ “S” tăng dần theo từng thế hệ

B. Chữ U “ngược lại”

C. Một “J” tăng lên với mỗi thế hệ

D. Chữ “S” kết thúc bằng một đường thẳng đứng

Câu 20: Phân ly ổ sinh thái có nhiều khả năng xảy ra giữa

A. Các quần thể loài ăn thịt và con mồi có cùng khu vực địa lý

B. Các quần thể cùng khu vực địa lý và có ổ sinh thái tương tự nhau

C. Các quần thể khác khu vực địa lý của cùng một loài

D. Các quần thể khác khu vực địa lý và có ổ sinh thái tương tự nhau

Câu 21: Câu nào dưới đây mô tả tốt nhất mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp?

A. Quang hợp lưu trữ năng lượng trong các phân tử hữu cơ phức tạp, trong khi hô hấp giải phóng năng lượng.

B. Sự quang hợp chỉ xảy ra ở thực vật và hô hấp xảy ra ở động vật

C. Các phân tử ATP được tạo ra trong quang hợp và được sử dụng trong hô hấp

D. Hô hấp là sự đồng hoá và quang hợp là sự dị hoá

Câu 22: Một đặc trưng mà lưỡng cư và con người có điểm chung là:

A. Số buồng tim

B. Các vòng tuần hoàn là tách biệt nhau

C. Số lượng vòng tuần hoàn

D. Huyết áp thấp trong hệ thống mạch

Câu 23: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?

(1)Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, sợi nhiễm sắc có đường kính 700nm.

(2)Vùng đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ các nhiễm sắc thể cũng như làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau.

(3)Thành phần chủ yếu của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực gồm ADN mạch kép và Protein loại histon.

(4)Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, sợi cơ bản và sợi nhiễm sắc có đường kính lần lượt là 30nm và 300nm.

A. 1                                           B. 2

C. 3                                           D. 4

Câu 24: Ở một sinh vật với số lượng nhiễm sắc thể đơn là 12 (n=12), một trứng sẽ được tạo thành chứa cả 12 nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ, có xác suất là bao nhiêu?

A. (1/12)2                           B. (1/10)12

C. (1/2)12                            D. (10/12)12

Câu 25: Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân 1, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:

A. Abb và B hoặc ABB và b  

B. ABb và A hoặc aBb và a

C. ABB và abb hoặc AAB và aab

D. ABb và a hoặc aBb và A

Câu 26: Phân bố đều ở thực vật như bụi cây sồi thường liên quan đến:

A. Độ ẩm cao

B. Sự phân bố ngẫu nhiên các hạt

C. Quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một quần thể

D. Nồng độ các chất dinh dưỡng trong phạm vi của quần thể

Câu 27:

Nếu hình trên cho thấy một lưới thức ăn của sinh vật biển, thì sinh vật nhỏ nhất là:

 

A. A                                          B. C

C. I                                           D. E

Câu 28: Điều nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến tốc độ tuần hoàn vật chất trong một hệ sinh thái?

A. Tốc độ phân huỷ trong hệ sinh thái

B. Tỷ lệ sản xuất sơ cấp của hệ sinh thái

C. Hiệu quả sản xuất của sinh vật tiêu thụ trong hệ sinh thái

D. Hiệu quả dinh dưỡng của hệ sinh thái

Câu 29: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, cấu trúc nhiễm sắc thể không thay đổi sau giảm phân. Người ta cho lai hai cơ thể bố mẹ (P) đều có hai cặp gen dị hợp trên cùng một nhiễm sắc thể tương đồng với nhau. Theo lý thuyết, trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

1.Nếu P đều có kiểu gen dị hợp đều tử thì đời con có kiểu hình khác P chiếm 25%

2.Nếu P đều có kiểu gen dị hợp tử chéo thì đời con có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1

3.Nếu P đều có kiểu gen dị hợp tử chéo thì đời còn có kiểu hình giống P chiếm 50%

4.Nếu kiểu gen của P khác nhau thì đời con có tỉ lệ kiểu hình lặn hai tính trạng chiếm 25%

A. 1                                           B. 3

C. 4                                           D. 2

Câu 30:Hai gen liên kết (A) và (B) cách nhau 18cM. Một người đàn ông với gen AB/ab kết hôn với một người phụ nữ là ab/ab. Xác suất để hai đứa con đầu tiên đều mang kiểu gen ab/ab?

A. 0.168                                    B. 0.0081

C. 0.032                                    D. 0.062

Câu 31: Cho biết mỗi kiểu gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là gen trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. TÍnh theo lý thuyết, có mâý kết luận đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe × AaBbDdEe?

(1)Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 9/256

(2)Có thể có tối đa 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên

(3)Tỉ lệ có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16

(4)Tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 3/4

(5)Có 256 kiểu tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên

A. 4                                           B. 2

C. 3                                           D. 5

Câu 32: Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Alen B qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b qui định quả dài. Các cặp gen này phân li độc lập. Cho giao phấn hai cây với nhau, thu được F1 gồm 312 cây, trong đó có 78 cây thân thấp, quả dài. Biết rằng không phát sinh đột biến. Trong các phép lai sau đây có bao nhiêu phép lai phù hợp kết quả trên?

(1)AaBb × Aabb

(2)AaBB × aaBb

(3)Aabb × Aabb

(4)aaBb × aaBb

(5)Aabb × aabb

(6)aaBb × AaBB

(7)Aabb × aaBb

(8)AaBb × aabb

(9)AaBb × AaBb

A. 4                                           B. 6

C. 5                                           D. 3

Câu 33: Cho biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn, cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Xét các phép lai sau:

(1)AAaaBbbb × aaaaBBbb     

(2)AAaaBBbb × AaaaBbbb

(3)AaaaBBBb × AaaaBbbb    

(4)AaaaBBbb × AaBb

(5)AaaaBBbb × aaaaBbbb      

(6)AaaaBBbb × aabb

Theo lí thuyết, trong 6 phép lai nói trên có bao nhiêu phép lai mà đời con 12 kiểu gen, 4 kiểu hình?

A. 1 phép lai

B. 2 phép lai

C. 3 phép lai

D. 4 phép lai

Câu 34: Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp, alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D qui định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quả dài,cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây  (P) đều thuần chủng được F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 2%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F2 chiếm tỉ lệ:

A. 59.4%                                  B. 49.5%

C. 43.5%                                  D. 61.5%

Câu 35: Ở cà chua, gen A qui định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a qui định quả vàng, cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Xét các tổ hợp lai:

(1)AAaa × Aaaa

(2)AAaa × Aaaa

(3)AAaa × Aa

(4)Aaaa × Aaaa

(5)AAAa × aaaa

(6)Aaaa × Aa

Có bao nhiêu tổ hợp lai cho tỉ lệ kiểu hình ở đời con 11 quả đỏ : 1 quả vàng:

A. 2 tổ hợp                               B. 4 tổ hợp

C. 1 tổ hợp                               D. 3 tổ hợp.

Câu 36. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp, gen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài, gen D quy định hoa đỏ, alen d quy định hoa trắng. khi cho cây thân cao hoa đỏ quả tròn (P) tự thụ phấn, đời con thu được tỷ lệ kiểu hình như sau: 40,5% thân cao hoa đỏ, quả tròn: 15,75% thân cao hoa trắng, quả tròn:  15,75% thân thấp hoa đỏ, quả tròn:13,5% thân cao hoa đỏ quả dài: 5,25% thân cao hoa trắng quả dài, 5,25% thân thấp hoa đỏ quả dài : 3%thân thấp hoa trắng quả tròn:1% thân thấp, hoa trắng, quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến, mọi diễn biến trong giảm phân tạo giao tử của 2 giới là như nhau, kiểu gen của (P) là

A. AaBbDd                              B. \(\dfrac{{Ad}}{{aD}}Bb\)

C. \(\dfrac{{AB}}{{ab}}Dd\)   D. \(\dfrac{{ABD}}{{abd}}\)

Câu 37. Ở quần thể động vật, cho biết gen alen A quy định kiểu hình chân dài trội hoàn toàn  so với alen a quy định chân ngắn. Biết rằng quần thể trên có cá thể bao gồm cả đực và cái. Tần số alen A ở giới đực là 0,6, còn ở giới cái tần số alen A là 0,4. Sau một thế hệ giao phối ngẫu nhiên, quần thể F1 trên thu được 2000 cá thể. Sau một thế hệ ngẫu phối nữa ta thu được quần thể F2 với 4000 cá thể. Cho các phát biểu sau:

(1)Trong 2000 cá thể ở quần thể F1 trong đó số cá thể chân ngắn là 480

(2)Quần thể F2 là một quần thể cân bằng

(3)ở quần thể F2 số cá thể dị hợp là 1000

(4)Ở quần thể F1 số cá thể đồng hợp là 960

Số phát biểu đúng là:

A. 4                                           B. 3

C. 2                                           D.1

Câu 38. Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn.

Phép lai P :  ♂ AB/abDd ×♀AB/abDd thu được F1 có số cá thể mang 3 tính trạng lặn chiếm 4%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra HVG cả trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về F1

I.Có tối đa 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình

II.Số cá thể mang kiểu hình trội về 1 trong 3 tính trạng chiếm 10%

III.Số cá thể dị hợp về cả 3 cặp gen chiếm 34%

IV.Khoảng cách giữa gen A và gen B là 20cM

A. 4                                           B. 1

C. 3                                           D. 2

Câu 39.Tính trạng nhóm máu của người do 3 alen quy định. Ở một quần thể đang cân bằng di truyền . trong đó IA = 0,5 ; IB =0,2 IO = 0,3. Có mấy kết luận chính xác ?

(1)Người có nhóm máu AB chiếm tỷ lệ 10%

(2)Người có nhóm máu O chiếm tỷ lệ 9%

(3)Có 3 kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu

(4)Người nhóm máu A chiếm tỷ lệ 35%

(5)Trong số những người có nhóm máu A, người đồng hợp chiếm tỷ lệ 5/11

A. 2                                           B. 3

C. 5                                           D. 4

Câu 40.Bệnh N do 1 gen gồm 2 alen A, a quy định . khi nghiên cứu về bệnh này, người ta lập được sơ đồ phả hệ

 

Trong số những phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu có nội dụng đúng ?

(1)Bệnh N do gen lặn trên NST X quy định

(2)Cá thể II.1 và II.2 có kiểu gen giống nhau

(3)Có 2 cá thể chưa xác định chính xác được kiểu gen trong phả hệ trên

(4)Xác suất cặp bố mẹ II.1 và II.2 sinh hai đứa con không mắc bệnh là 75%

(5)Xác suất cặp bố mẹ II.1 và II.2 sinh đứa con gái đầu bình thường, đứa con trai sau mắc bệnh là 4,6785%

A.1                                      B. 2

C. 3                                     D. 4

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

D

C

D

D

B

6

7

8

9

10

B

B

B

A

C

11

12

13

14

15

D

A

B

C

A

16

17

18

19

20

C

C

D

C

B

21

22

23

24

25

A

C

B

C

D

26

27

28

29

30

C

A

A

B

A

31

32

33

34

35

B

A

B

C

A

36

37

38

39

40

B

B

D

B

A

Xem thêm: Lời giải chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD