Bài 5 trang 213 SGK Sinh 12


Đề bài

Nêu các điểm khác biệt giữa quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí với quá trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hoá.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các yếu tố cách li, tốc độ hình thành loài và đối tượng thường xảy ra.

Lời giải chi tiết

Hình thành loài bằng cách ly địa lý

Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa

Khác khu vực địa lý

Cùng khu vực địa lý

Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như núi, sông, biển, … ngăn cản các cá thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

Lai xa giữa các loài tạo con lai bất thụ sau đó lưỡng bội hóa tạo con lai song nhị bội thể hữu thụ

thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp

Nhanh chóng tạo ra loài mới mà không qua các dạng trung gian

Xảy ra với các loài có khả năng phát tán mạnh

Đối với thực vật

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD