Bài 4 trang 64 SGK Sinh 12


Đề bài

Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro...

Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau:

Val: GUU; Trp: UGG; Lys: AAG; Pro: XXA

a) Bao nhiêu côđon cần cho việc đặt các axit amin này vào mã hoá cho chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng hợp đó?

b) Viết trình tự các nuclêôtit tương ứng trên mARN.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng nguyên tắc bổ sung A - U; G - X; T - A

Lời giải chi tiết

a. có 4 codon mã hóa cho đoạn polipeptit là: GUU; UGG; AAG; XXA

b.

chuỗi polipeptit            : .... Val-Trp-Lys-Pro...

trình tự mARN:            5'....GUU UGG AAG XXA...3'

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 30 phiếu
 • Bài 5 trang 65 SGK Sinh 12

  Giải bài tập Bài 5 trang 65 SGK Sinh 12

 • Bài 6 trang 65 SGK Sinh 12

  Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10. Đột biến có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể ba ở loài này?

 • Bài 7 trang 65 SGK Sinh 12

  Giả sử ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba về NST số 2 (sự bắt cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo kiểu hai NST số 2 bắt đôi với nhau và NST số 2 còn lại đứng một mình). Sự phối hợp và phân li giữa các NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Có bao nhiêu loại cây con có thể được sinh ra và mỗi loại chiếm tỉ lệ bao nhiêu khi cây ba nhiễm trên được thụ phấn bằng phấn của cây lưỡng bội bình thường.

 • Bài 8 trang 65 SGK Sinh 12

  Giải bài tập Bài 8 trang 65 SGK Sinh 12

 • Bài 9 trang 66 SGK Sinh 12

  Những phân tích di truyền tế bào học cho biết rằng, có 2 loài chuối khác nhau: chuối rừng lưỡng bội và chuối nhà trồng tam bội

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD