Bài 5 trang 139 SGK Sinh 12


Đề bài

Giải thích chọn lọc tự nhiên giúp hình thành lên các tế bào sơ khai như thế nào.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn lọc tự nhiên (CLTN) là phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. CLTN sẽ giữ lại các cá thể thích nghi và loại bỏ các cá thể kém thích nghi.

Lời giải chi tiết

Khi các đại phân tử như lipit prôtêin, các nuclêic... xuất hiện trong nước và tập trung cùng nhau thì các phân tử lipit do đặc tính kị nước sẽ lập tức hình thành lên lớp màng bao bọc lấy tập hợp các đại phân tử tạo nên các giọt nhỏ li ti khác nhau.

Tập hợp các đại phân tử trong các tế bào sơ khai (giọt côaxecva) có thể rất khác nhau. Những tế bào sơ khai nào có được tập hợp các đại phân tử giúp chúng có khả năng sinh trưởng, trao đổi chất, phân đôi tốt hơn thì sẽ được CLTN duy trì và tiến hóa dần tạo nên các tế bào sơ khai (prolobiont), ngược lại sẽ bị CLTN đào thải.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD