Hãy tính tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể. Biết rằng, bệnh bạch tạng là do gen lặn nằm trên NST thường quy định


Đề bài

Một quần thể người có tần số người bị bệnh bạch tạng là 1/10000. Giả sử quần thể này cân bằng di truyền.

- Hãy tính tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể. Biết rằng bệnh bạch tạng do 1 gen lặn nằm trên NST thường quy định.

- Tính xác suất để hai người bình thường trong quần thể này lấy nhau sinh ra người con đầu lòng bị bạch tạng.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào định luật Hacđi - Vanbec: p2+2pq+q2=1 với p+q=1

Lời giải chi tiết

Quy ước gen: A – bình thường; a – bị bệnh

Ta có tần số người bị bạch tạng là 1/10000 (aa) mà quần thể cân bằng di truyền nên 

\(\sqrt {1/10000}  = 0,01\) → p(A) = 0,99

Cấu trúc di truyền của quần thể là:  

(0,99A : 0,01a)2 = 0,9801AA : 0,0,0198Aa : 0,0001aa

2 người bình thường lấy nhau sinh con đầu lòng bị bệnh thì hai người này đều dị hợp tử có kiểu gen Aa.

Xác suất cần tính là:

 \({\left( {\frac{{0,0198}}{{0,9999}}} \right)^2} \times 0,25 = 0,000098\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD