Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VIII - Hóa học 11


Đề bài

Câu 1. Cho 94 gam dung dịch phenol 15% vào 200 gam dung dịch nước brom 36%. Khối lượng kết tủa thu được bao nhiêu?

Câu 2. Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm phenol và axit axetic tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2,5M. Xác định thành phần phần trăm theo số mol của phenol trong hỗn hợp ban đầu.

Câu 3. Thực hiện phản ứng este hóa 15 gam axit axetic và 13,8 gam ancol etylic có xúc tác H2SO4 đặc, biết hiệu suất phản ứng đạt 60%. Tính khối lượng etyl axetat thu được.

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Ta có: \({n_{phenol}} = 0,15\left( {mol} \right);\)

         \({n_{brom}} = 0,45\left( {mol} \right)\)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{{C_6}{H_2}B{r_3}OH}} = 0,15\left( {mol} \right)\)

Vậy \({m_{{C_6}{H_2}B{r_3}OH}} = 0,15 \times 331 = 49,65\; g\)

Câu 2.

Ta có: \({n_{NaOH}} = 0,1 \times 2,5 = 0,25\left( {mol} \right)\)

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}94a + 60b = 18,4\\a + b = 0,25\end{array} \right.\)

Giải hệ phương trình, ta được: \(\left\{ \begin{array}{l}a = 0,1\\b = 0,15\end{array} \right.\)

Vậy \(\% {n_{{C_6}{H_5}OH}} = \dfrac{{0,1}}{{0,25}} \times 100\%  = 40\% .\)

Câu 3.

Ta có: \({n_{ancol{\rm{ etylic}}}} = \dfrac{{13,8}}{{46}} = 0,3\left( {mol} \right);\)

          \({n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{15}}{{60}} = 0,25\left( {mol} \right)\)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{este}} = 0,25\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {n_{este}} = 0,25 \times 88 \times \dfrac{{60}}{{100}} = 13,2\;g.\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.