Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VIII - Hóa học 11


Đề bài

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 11 gam hỗn hợp ancol metylic và ancol etylic thì thu được 4,48 lít CO2 ở \(0^\circ C\) và 2atm. Khối lượng của ancol etylic là bao nhiêu?

Câu 2. Khi làm bay hơi 15 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở thì thu được thể tích hơi bằng thể tích của 8 gam oxi đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử của ancol trên.

Câu 3. Một ancol đơn chức Y chứa 60% khối lượng cacbon trong phân tử. Hãy xác định công thức phân tử của Y?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

Ta có: \({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{pV}}{{RT}} = \dfrac{{2 \times 4,48}}{{0,082 \times 273}} \)\(\,= 0,4\left( {mol} \right)\)

           \(\begin{array}{l}2C{H_3}OH + 3{O_2} \to 2C{O_2} + 4{H_2}O{\rm{     }}\left( 1 \right)\\{\rm{     \;\;a   }} \to {\rm{               \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,        a                        }}\left( {mol} \right)\\{C_2}{H_5}OH + 3{O_2} \to 2C{O_2} + 3{H_2}O{\rm{      }}\left( 2 \right)\\{\rm{     \;\;b  }} \to {\rm{        \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,              2b                     }}\left( {mol} \right)\end{array}\)

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}a + 2b = 0,4\\32a + 46b = 11\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 0,2\\b = 0,1\end{array} \right.\)

Vậy \({m_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,1 \times 46 = 4,6\left( {gam} \right).\)

Câu 2.

Gọi công thức tổng quát của ancol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH

Theo đề bài, ta có: \({n_{{O_2}}} = {n_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}}\)

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \dfrac{{{m_{{O_2}}}}}{{{M_{{O_2}}}}} = \dfrac{{{m_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}}}}{{{M_{_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}}}}}\\ \Rightarrow {M_{_{{C_n}{H_{2n + 1}}OH}}} = \dfrac{{32}}{8} \times 15 = 60\\ \Leftrightarrow 14n + 18 = 60 \Rightarrow n = 3\end{array}\)

Vậy công thức phân tử là: C3H7O.

Câu 3.

Gọi công thức phân tử của Y có dạng: CxHyO

Theo đề bài, ta có:

 \(\% {m_C} = \dfrac{{12x}}{{14x + y + 16}} \times 100 = 60\%  \)

\(\Rightarrow y = 8x - 16\)

Áp dụng điều kiện ràng buộc:

 \(0 < y \le 2x + 2 \)

\(\Leftrightarrow 0 < 8x - 16 \le 2x + 2\)

Duy nhất: \(\left\{ \begin{array}{l}x = 3\\y = 8\end{array} \right.\)

\(\Rightarrow \) Công thức phân tử của (Y): C3H8O.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.