Chương 5: Đại cương về kim loại

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
40 bài tập vận dụng về khử oxit kim loại bằng (CO, H2, C) có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 40 bài tập vận dụng về khử oxit kim loại bằng (CO, H2, C) đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 câu hỏi thông hiểu về sự ăn mòn hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

50 câu hỏi thông hiểu về sự ăn mòn hóa học đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 câu hỏi lý thuyết có tính chất vật lý của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết

40 câu hỏi lý thuyết có tính chất vật lý của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập điện phân mức độ vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Tổng hợp 40 bài tập điện phân mức độ vận dụng cao đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

50 câu hỏi thông hiểu về sự ăn mòn kim loại có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

50 câu hỏi thông hiểu về sự ăn mòn kim loại đầy đủ các dạng trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về tính chất hóa học của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về tính chất hóa học của kim loại đầy đủ tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

50 bài tập điện phân mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 50 bài tập điện phân mức độ vận dụng đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 câu hỏi mức độ nhận biết về dãy điện hóa của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Tổng hợp 50 câu hỏi mức độ nhận biết về dãy điện hóa của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết vê điều chế kim loại theo phương pháp thủy luyện và nhiệt luyện có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 50 câu hỏi lý thuyết vê điều chế kim loại theo phương pháp thủy luyện và nhiệt luyện đầy đủ các dạng trắc nghiệm, tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về tính chất - dãy điện hóa của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết

50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về tính chất - dãy điện hóa của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 câu hỏi lý thuyết về điện phân mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 30 câu hỏi lý thuyết về điện phân mức độ vận dụng đầy đủ các dạng trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó, có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập một kim loại tác dụng với một muối có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

20 bài tập kim loại tác dụng với một muối đầy đủ tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

40 câu hỏi lý thuyết về điện phân có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 40 câu hỏi lý thuyết về điện phân đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

40 bài tập một kim loại tác dụng với nhiều muối có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập một kim loại tác dụng với nhiều muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về điều chế kim loại có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng quan 40 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về điều chế kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với một muối có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với một muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập về kim loại tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về kim loại tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập về kim loại tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về kim loại tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập vận dụng cao về tính chất hóa học của kim loại có đáp án và giải chi tiết

Tổng hợp 30 bài tập vận dụng cao về tính chất hóa học của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và giải chi tiết

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất