300 bài tập về amin có lời giải

Bình chọn:
4.2 trên 27 phiếu
50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amin có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amin từ dễ đến khó, đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amin có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amin đầy đủ cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem lời giải

25 bài tập về đốt cháy amin mức độ vận dụng cơ bản có đáp án và lời giải chi tiết

25 bài tập về đốt cháy amin mức độ vận dụng cơ bản cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập về đốt cháy amin mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về đốt cháy amin mức độ vận dụng đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập vận dụng về amin tác dụng với dung dịch muối có đáp án và lời giải chi tiết

40 bài tập vận dụng về amin tác dụng với dung dịch muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

10 bài tập vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

10 bài tập vận dụng cao đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập tổng hợp về amin có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

30 bài tập tổng hợp về amin đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải