400 bài tập về tính chất - dãy điện hóa của kim loại

Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu
40 câu hỏi lý thuyết có tính chất vật lý của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết

40 câu hỏi lý thuyết có tính chất vật lý của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về tính chất hóa học của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về tính chất hóa học của kim loại đầy đủ tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

50 câu hỏi mức độ nhận biết về dãy điện hóa của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Tổng hợp 50 câu hỏi mức độ nhận biết về dãy điện hóa của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về tính chất - dãy điện hóa của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết

50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về tính chất - dãy điện hóa của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập một kim loại tác dụng với một muối có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

20 bài tập kim loại tác dụng với một muối đầy đủ tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

40 bài tập một kim loại tác dụng với nhiều muối có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập một kim loại tác dụng với nhiều muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với một muối có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với một muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về nhiều kim loại tác dụng với nhiều muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập về kim loại tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về kim loại tác dụng với axit (HCl, H2SO4 loãng) đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập về kim loại tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về kim loại tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập vận dụng cao về tính chất hóa học của kim loại có đáp án và giải chi tiết

Tổng hợp 30 bài tập vận dụng cao về tính chất hóa học của kim loại đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập về hợp kim của kim loại có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về hợp kim của kim loại đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải