300 bài tập về lipit có lời giải

Bình chọn:
4.8 trên 55 phiếu
40 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về lipit, chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

40 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về lipit, chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

40 câu hỏi mức độ thông hiểu về lý thuyết lipit, chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

40 câu hỏi mức độ thông hiểu về lý thuyết lipit, chất béo đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

40 bài tập vận dụng về phản ứng thủy phân chất béo có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

40 bài tập vận dụng về phản ứng thủy phân chất béo đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem lời giải

20 bài tập vận dụng cao về chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập vận dụng cao về chất béo đầy đủ các dạng từ trắc nghiệm đến tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

15 bài tập vận dụng cao về chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

15 bài tập vận dụng cao về chất béo đầy đủ các dạng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập về đốt cháy chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về đốt cháy chất béo từ dễ đến khó, đầy đủ các dạng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải