300 bài tập về amino axit có lời giải

Bình chọn:
3.8 trên 26 phiếu
50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amino axit có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amino axit đầy đủ các dạng trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

40 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng cơ bản có đáp án và lời giải chi tiết

40 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng cơ bản đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

25 bài tập vận dụng cao về amino axit có đáp án và lời giải chi tiết

25 bài tập vận dụng cao về amino axit đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập vận dụng về xác định CTCT của dẫn xuất amin, amino axit có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 30 bài tập vận dụng về xác định CTCT của dẫn xuất amin, amino axit đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập vận dụng cao về xác định CTCT dẫn xuất của amin, amino axit có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 30 bài tập vận dụng cao về xác định CTCT dẫn xuất của amin, amino axit đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải