Chương 2: Cacbohidrat

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
40 bài tập mức độ nhận biết về glucozo, fructozo có đáp án và lời giải chi tiết

40 bài tập mức độ nhận biết về glucozo, fructozo đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập vận dụng về phản ứng tráng bạc của glucozo, fructozo có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập vận dụng về phản ứng tráng bạc của glucozo, fructozo đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập vận dụng về phản ứng lên men glucozo có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập vận dụng về phản ứng lên men glucozo đầy đủ các dạng, tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập về lên men tinh bột, quá trình quang hợp có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về lên men tinh bột, quá trình quang hợp đầy đủ các dạng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập về phản ứng đốt cháy cacbohidrat có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về phản ứng đốt cháy cacbonhidrat từ dễ đến khó, đầy trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem lời giải

20 bài tập về điều chế xenlulozo nitrat, xenlulozo axetat có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về điều chế xenlulozo nitrat, xenlulozo axetat đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất