Chương 1: Este

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
40 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về lipit, chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

40 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về lipit, chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

50 bài tập lý thuyết este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

50 bài tập lý thuyết este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết

40 câu hỏi mức độ thông hiểu về lý thuyết lipit, chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

40 câu hỏi mức độ thông hiểu về lý thuyết lipit, chất béo đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Quảng cáo

Lộ trình SUN 2025
50 bài tập lý thuyết este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

50 bài tập lý thuyết este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết

40 bài tập vận dụng về phản ứng thủy phân chất béo có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

40 bài tập vận dụng về phản ứng thủy phân chất béo đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết.

Xem lời giải

50 bài tập lý thuyết este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 3)

50 bài tập lý thuyết este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 3)

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng cao về chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập vận dụng cao về chất béo đầy đủ các dạng từ trắc nghiệm đến tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết về este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 4)

50 câu hỏi lý thuyết về este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 4)

Xem chi tiết

15 bài tập vận dụng cao về chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

15 bài tập vận dụng cao về chất béo đầy đủ các dạng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 câu hỏi về chuỗi phản ứng của este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

20 câu hỏi về chuỗi phản ứng của este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết

30 bài tập về đốt cháy chất béo có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về đốt cháy chất béo từ dễ đến khó, đầy đủ các dạng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 câu hỏi về xác định công thức cấu tạo của este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

30 câu hỏi về xác định công thức cấu tạo của este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết

30 bài tập lý thuyết về công thức cấu tạo của este có lời giải (phần 2)

30 bài tập lý thuyết về công thức cấu tạo của este hay nhất có lời giải (phần 2)

Xem chi tiết

30 bài tập lý thuyết về công thức cấu tạo của este có đáp án và lời giải tiết (phần 3)

30 bài tập lý thuyết về công thức cấu tạo của este hay nhất có đáp án và lời giải tiết (phần 3)

Xem chi tiết

50 bài tập vận dụng về thủy phân este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

50 bài tập vận dụng về thủy phân este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết

50 bài tập về phản ứng thủy phân este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

50 bài tập về phản ứng thủy phân este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết

30 bài tập vận dụng thủy phân este có lời giải (phần 2)

30 bài tập vận dụng thủy phân este (phần 2) có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

30 bài tập vận dụng thủy phân este có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

30 bài tập vận dụng thủy phân este (phần 1) có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về cách gọi tên este có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 30 câu hỏi lý thuyết về cách gọi tên este đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất