Chương 3: Amin, Amino axit, protein

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về peptit - protein có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về peptit - protein đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amino axit có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amino axit đầy đủ các dạng trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amin có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amin từ dễ đến khó, đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về peptit, protein có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 50 câu hỏi lý thuyết mức độ thông hiểu về peptit, protein đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amin có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

50 câu hỏi lý thuyết mức độ nhận biết về amin đầy đủ cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem lời giải

40 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng cơ bản có đáp án và lời giải chi tiết

40 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng cơ bản đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập vận dụng về thủy phân peptit, protein có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 50 bài tập vận dụng về thủy phân peptit, protein đầy đủ các dạng trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

25 bài tập về đốt cháy amin mức độ vận dụng cơ bản có đáp án và lời giải chi tiết

25 bài tập về đốt cháy amin mức độ vận dụng cơ bản cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

25 bài tập vận dụng cao về amino axit có đáp án và lời giải chi tiết

25 bài tập vận dụng cao về amino axit đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập về đốt cháy amin mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về đốt cháy amin mức độ vận dụng đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập vận dụng cao về thủy phân peptit, protein có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 30 bài tập vận dụng cao về thủy phân peptit, protein từ dễ đến khó đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập vận dụng về xác định CTCT của dẫn xuất amin, amino axit có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 30 bài tập vận dụng về xác định CTCT của dẫn xuất amin, amino axit đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập vận dụng về amin tác dụng với dung dịch muối có đáp án và lời giải chi tiết

40 bài tập vận dụng về amin tác dụng với dung dịch muối đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập vận dụng cao về xác định CTCT dẫn xuất của amin, amino axit có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp 30 bài tập vận dụng cao về xác định CTCT dẫn xuất của amin, amino axit đầy đủ trắc nghiệm và tự luận từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

10 bài tập vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

10 bài tập vận dụng cao đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập tổng hợp về amin có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

30 bài tập tổng hợp về amin đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất