50 câu hỏi thông hiểu về sự ăn mòn hóa học có lời giải

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Trong các trường hợp sau trường hợp nào không xảy ra ăn mòn điện hoá

 • A Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ một vài giọt dung dịch H2SO4.
 • B Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển.
 • C Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 có nhỏ vài giọt CuSO4.
 • D Sự gỉ của gang thép trong tự nhiên.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Điều kiện ăn mòn điện hóa :

+) 2 điện cực khác nhau về bản chất (KL-KL ; KL-PK, …)

+) 2 điện cực nối trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau bằng dây dẫn

+) 2 điện cực cùng nhúng vào trong dung dịch chất điện li

Lời giải chi tiết:

A. Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ một vài giọt dung dịch H2SO4ăn mòn hóa học

B. Sự ăn mòn vỏ tàu trong nước biển. ăn mòn điện hóa

C. Nhúng thanh Zn trong dung dịch H2SO4 có nhỏ vài giọt CuSO4. ăn mòn điện hóa

D. Sự gỉ của gang thép trong tự nhiên. ăn mòn điện hóa

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Kim loại M bị ăn mòn điện hoá học khi tiếp xúc với sắt trong không khí ẩm. M có thể là

 • A Bạc.   
 • B Đồng.      
 • C Chì.  
 • D Kẽm.

       

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Kim loại M bị ăn mòn điện hoá học khi tiếp xúc với sắt trong không khí ẩm M phải đứng trước sắt M: Zn

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

“Ăn mòn kim loại” là sự phá huỷ kim loại do:

     

 • A Tác dụng hoá học của môi trường xung quanh.
 • B Kim loại tác dụng với dung dịch chất điện ly tạo nên dòng diện.
 • C Kim loại phản ứng hoá học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao.
 • D Tác động cơ học.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tác dụng hoá học của môi trường xung quanh

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Khi để trong không khí nhôm khó bị ăn mòn hơn sắt là do

 • A nhôm có tính khử mạnh hơn sắt.
 • B trên bề mặt nhôm có lớp Al2O3 bền vững bảo vệ
 • C nhôm có tính khử yếu hơn sắt.
 • D trên bề mặt nhôm có lợp Al(OH)3 bảo vệ.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là

 • A 1
 • B 3
 • C 2
 • D 4

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Ghi nhớ dãy điện hóa của KL, sắt đứng trước kim loại nào trong dãy điện hóa thì bị phá hủy trước.

Lời giải chi tiết:

Fe và Pb  sắt bị phá hủy trước

Fe và Zn  kẽm bị phá hủy trước

Fe và Sn  sắt bị phá hủy trước

Fe và Ni sắt bị phá hủy trước

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Để bảo vệ chân cầu bằng sắt ngâm trong nước sông, người ta gắn vào chân cầu (phần ngập trong nước) những thanh kim loại nào sau đây?

 • A Pb.
 • B Cu. 
 • C Zn.       
 • D Sn.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Để bảo vệ sắt chống ăn mòn điện hóa=> dùng kim loại có tính khử mạnh hơn sắt để bảo vệ Fe, khi bị ăn mòn thì kim loại này sẽ bị ăn mòn trước => dùng Zn

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim do tác dụng của môi trường xung quanh, được gọi chung là

 • A

  sự ăn mòn kim loại.                                                    

 • B

   sự ăn mòn hóa học.

 • C

  sự khử kim loại.                                                            

 • D

  sự ăn mòn điện hóa.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Để dựng đồ hộp người ta thường dùng sắt tây, sắt tây là sắt được phủ lên bề mặt một lớp: 

 • A Zn 
 • B  Ni 
 • C Sn        
 • D Ag 

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Sắt tây là sắt được phủ lớp thiếc (Sn) ở bên ngoài để bảo vệ sắt khỏi bị oxi hóa

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Trường hợp nào sau đây xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa ?

 • A Thanh nhôm nhúng trong dung dịch HCl       
 • B Đốt bột sắt trong khí clo
 • C Cho bột đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3
 • D Để đoạn dây théo trong không khí ẩm

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Tàu biển với lớp vỏ thép dễ bị ăn mòn vởi môi trường không khí và nước biển. Để bảo vệ các tàu thép ngoài việc sơn bảo vệ, người ta còn gắn vào vỏ tàu ở phần chìm trong nước biển một số tấm kim loại. Tấm kim loại đó là

 • A kẽm. 
 • B chì.
 • C thiếc.
 • D đồng.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Chọn kim loại hoạt động hóa học hơn sắt để gắn vào tàu biển, để khi xảy ra ăn mòn thì kim loại đó bị ăn mòn trước

Lời giải chi tiết:

Tàu biển làm bằng vỏ thép (hợp kim của Fe và C) do vậy mình cần gắn vào tàu kim loại hoạt động hơn sắt, để khi xảy ra ăn mòn thì kim loại đó bị ăn mòn trước sắt, từ đó bảo vệ được tàu biển => kim loại đó là Zn

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Ở điều kiện như nhau, Fe bị ăn mòn nhanh nhất trong pin điện hóa do 2 kim loại nào sau đây tạo thành

 • A Fe và Zn                            
 • B Fe và Sn                              
 • C Cu và Fe                    
 • D Fe và Mg

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Trong pin điện hóa nếu có hai kim loại thì kim kim loại mạnh hơn sẽ bị ăn mòn trước   

Lời giải chi tiết:

Ở điều kiện như nhau, Fe bị ăn mòn nhanh nhất trong pin điện hóa do 2 kim loại nào sau đây tạo thành: Cu và Fe

Vì trong hai kim loại thì kim kim loại mạnh hơn sẽ bị ăn mòn trước mà Fe > Cu   

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiết bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có mục đích chính là

 • A

  Để kim loại sáng bóng đẹp mắt.

 • B

  Để không gây ô nhiễm môi trường.

 • C

  Để không làm bẩn quần áo khi lao động.

 • D

  Để kim loại đỡ bị ăn mòn.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh bề mặt kim loại của các thiết bị máy móc, dụng cụ lao động. Việc làm này có mục đích chính là giúp bề mặt sơn bám dính chặt hơn, loại bỏ mầm mống rỉ sét sạch sẽ  → để kim loại đỡ bị ăn mòn.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Trong khí quyển có các khí sau: O2, Ar, CO2, H2O, N2. Những khí nào là nguyên nhân gây ra ăn mòn kim loại ?

 • A

  O2 và H2O.

 • B

  CO2 và H2O.

 • C

  O2 và N2.

 • D

  Phương án A hoặc B.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

O2 và H2O, CO2 và H2O là những khí là nguyên nhân gây ra ăn mòn điện hóa

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Cho các thí nghiệm sau:

(1): Để một miếng gang (Fe – C) ngoài không khí ẩm.

(2): Nhúng một thanh Fe vào dung dịch FeCl3.

(3): Nhúng một thanh Cu vào dung dịch FeCl3.

(4): Nhúng một thanh Fe vào dung dịch CuSO4.

 Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hoá là:

 • A 1.
 • B 2.
 • C 3.
 • D 4.

Đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Thực hiện các thí nghiệm sau

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2

(4) Nối thanh nhôm với thanh đồng, để ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là

 • A 3
 • B 1
 • C 2
 • D 4

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Các thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa học là (3), (4).

Đáp án C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Cho các hợp kim sau: Cu – Fe (1); Zn – Fe (II); Fe – C Cho các hợp kim sau: Cu – Fe (1); Zn – Fe (II); Fe – C (III); Sn – Fe (IV). Khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li thì các hợp kim mà trong đó Fe đều bị ăn mòn là:

 • A I, II, và IV.       
 • B I, III và IV.       
 • C I, II và III.         
 • D II, III và IV.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Hợp kim mà khi tiếp xúc với dung dịch chất điện li Fe bị ăn mòn trước là (I) (III) (IV)

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Cho lá sắt vào dụng dịch HCl có thêm vài giọt CuSO4

(2) Cho lá sắt vào dụng dịch  FeCl3

(3) Cho lá thép vào dụng dịch ZnSO4

(4) Cho lá sắt vào dụng dịch CuSO4

(5) Cho lá kẽm vào dụng dịch HCl

Số trường hợp xảy ra sự ăn mòn điện hóa là

 • A 5
 • B 4
 • C 2
 • D 3

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Các trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là: (1); (3),(4)

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Có 4 dung dịch riêng biệt : HCl, FeCl3, AgNO3, CuSO4. Nhúng vào dung dịch một thanh sắt nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn hóa học là :

 • A 1
 • B 2
 • C 3
 • D 4

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Xét các trường hợp:

HCl: ăn mòn hóa học

FeCl3: ăn mòn hóa học

AgNO3: ăn mòn hóa học + ăn mòn điện hóa

CuSO4: ăn mòn hóa học + ăn mòn điện hóa

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2;

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3;

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có lẫn CuCl­­2;

(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3;

(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

 • A 1
 • B 2
 • C 4
 • D 3

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa: (1) ; (3) ; (5)

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch CuCl2.

(2) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(3) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch HCl loãng, có lẫn CuCl2.

(4) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3.

(5) Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí ẩm.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là:

 • A 4
 • B 2
 • C 1
 • D 3

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Phương pháp:

Ăn mòn điện hóa học xuất hiện khi có 2 cặp điện thế kim loại

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

Các trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là:

(1), (3), (5)

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl loãng.

(2) Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3.

(3) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuCl2.

(4) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl có lẫn một ít CuCl2.

(5) Nhúng thanh Fe vào dung dịch ZnCl2.

(6) Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl có lẫn một ít MgCl2.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là.

 • A 5
 • B 4
 • C 3
 • D 2

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Có : 3 , 4

Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học: đồng thời cả 3 điều kiện sau

- Các điện cực phải khác nhau về bản chất. Có thể là cặp hai kim loại khác nhau, kim loại – phi kim hay kim loại – hợp chất. Kim loại có thế điện cực chuẩn nhỏ hơn là cực âm

- Các điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn

- Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li

5 ,6 khác kim loại nhưng không có phản ứng xảy ra ; ko có sự cho nhận e

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Cho các thí nghiệm sau :

(1) Thanh Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng

(2) Thanh Fe có quấn dây Cu vào dung dịch H2SO4 loãng

(3) Thanh Cu mạ Ag nhúng vào dung dịch HCl

(4) Thanh Fe tráng thiếc bị xước sâu vào tới Fe nhúng vào dung dịch H2SO4 loãng

(5) Miếng gang để trong không khí ẩm

Hãy cho biết có bao nhiêu quá trình xảy ra ăn mòn điện hóa :

 • A 5
 • B 4
 • C 3
 • D 2

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để ăn mòn điện hóa :

+ 2 thanh điện cực khác bản chất (KL-KL, KL-PK,…)

+ 2 điện cực nối với nhau bằng dây dẫn hoặc tiếp xúc trực tiếp

+ Cùng nhúng vào 1 dung dịch chất điện ly

=> Các thí nghiệm thỏa mãn : (2) [Fe-Cu] , (3) [Cu-Ag] , (4) [Fe-Sn] , (5) [Fe-C]

Đáp án B  

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Cho các hợp kim sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4). Khi tiếp xúc với dung dịch H2SO4 loãng thì các hợp kim mà trong đó Zn bị ăn mòn điện hóa học trước là

 • A (3) và (4).        
 • B (2), (3) và (4). 
 • C (2) và (3).        
 • D (1), (2) và (3).

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Kim loại có tính khử mạnh hơn bị ăn mòn trước.

Pin điện mà Zn bị ăn mòn trước là (2) và (3).

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Khi một đồng tiền bằng Cu kim loại rơi xuống một sàn tàu biển làm bằng thép, một thời gian sau, tàu đó bị thủng tại chính nơi có đồng xu đó. Hãy cho biết, kết luận nào sau đây đúng?

 • A Vì đồng nặng hơn sắt do đó làm thủng tàu.
 • B Do Cu tạo với Fe một pin điện trong đó Cu là cực âm.
 • C Do Cu tạo với Fe một pin điện trong đó Cu là cực dương      .
 • D Cả A và C đều đúng.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Do Cu và Fe tạo thành 1 cặp pin điện hóa, Trong đó Fe là cực âm bị ăn mòn, Cu là cực dương

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Có những cặp kim loại sau đây tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li: Zn - Fe, Cu - Fe, Fe- Ni, Mg - Fe, Fe - Ag. Có mấy cặp Fe bị ăn mòn điện hoá: 

 • A 1
 • B 2
 • C 3
 • D 4

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Để Fe bị ăn mòn điện hóa thì Fe phải đóng vai trò là cực âm bị ăn mòn (Kim loại trong hợp kim với Fe phải yếu hơn Fe trong dãy hoạt động hóa học)

Lời giải chi tiết:

Để Fe bị ăn mòn điện hóa thì Fe phải đóng vai trò là cực âm bị ăn mòn (Kim loại trong hợp kim với Fe phải yếu hơn Fe trong dãy hoạt động hóa học)

=> Các cặp Fe bị ăn mòn là: Cu - Fe, Fe - Ni, Fe - Ag

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(1) Thả 1 viên Mg vào dung dịch HCl có nhỏ giọt dung dịch CuSO4

(2) Thả viên Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3

(3) Thả viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2

(4) Thả viên Zn vào dung dịch H2SO4

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

 • A 1
 • B 4
 • C 3
 • D 2

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Gồm (1) và (3)

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Al; Fe và Cu; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là:

 • A 4
 • B 1
 • C 2
 • D 3

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Kim loại có tính khử mạnh hơn bị phá hủy trước.

Gồm có: Fe-Cu, Fe-Sn, Fe-Ni.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm.

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là

 • A 2.
 • B 3.
 • C 4.
 • D 1.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

- Phân biệt sự ăn mòn hóa học và sự ăn mòn điện hóa

+ Sự ăn mòn hóa học: là quá trình oxh hóa khử trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.

+ Sự ăn mòn điện hóa: là quá trình oxh khử trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li tạo nên dòng electron chuyển dời từ anot sang catot.

- Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa

+ các điện cực phải khác nhau: có thể là cặp kim loại khác nhau; hoặc cặp kim loại – phi kim ©

+ Các điện cực phải tiếp xúc với nhau

+ Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch điện li

Lời giải chi tiết:

(a) Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

=> Ăn mòn hóa học

(b) Tạo thành cặp điện cực. Ăn mòn điện hóa

(c) Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4

Tạo thành cặp điện cực cùng nhúng trong dung dịch chất điện ly => Có ăn mòn điện hóa

(d) Cặp điện cực cùng nhúng trong dung dịch chất điện ly => Ăn mòn điện hóa

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Tiến hành 6 thí nghiệm sau:

- TN1: Nhúng thanh sắt vào dung dịch FeCl3.

- TN2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.

- TN3: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng.

- TN4: Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H2SO4 loãng.

- TN5: Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.

- TN6: Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng có hòa tan vài giọt CuSO4.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

 • A 2.
 • B 5.
 • C 3.
 • D 4.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa thỏa mãn 3 điều kiện sau:

+ các điện cực phải khác nhau về bản chất, có thể là hai cặp kim loại khác nhau, hoặc cặp kim loại – phi kim (vd Fe và C); hoặc kim loại và hợp chất hóa học

+ các điện cực tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn

+ Các điện cực cùng tiếp xúc với dung dịch chất điện li

Lời giải chi tiết:

Có 3 thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là: TN2, TN4, TN6

TN1, TN3, TN5 là ăn mòn hóa học

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Cho các kim loại: Fe, Cu, Al và các dung dịch: HCl, FeCl2, FeCl3, AgNO3. Cho từng kim loại vào từng dung dịch muối , có bao nhiêu trường hợp xảy ra phản ứng ?

 • A 16.                             
 • B 10.                               
 • C 12.
 • D 9.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Fe tác dụng được với: HCl, FeCl3, AgNO3

Cu tác dụng được với: FeCl3, AgNO3

Al tác dụng được với: HCl, FeCl2, FeCl3, AgNO3

Lời giải chi tiết:

Fe tác dụng được với: HCl, FeCl3, AgNO3

Cu tác dụng được với: FeCl3, AgNO3

Al tác dụng được với: HCl, FeCl2, FeCl3, AgNO3

=> Số phản ứng xảy ra: 9

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 31 :

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Thả một viên Fe vào dung dịch HCl

(2) Thả một viên Fe vào dung dịch Cu(NO3)2

(3) Thả một viên Fe vào dung dịch FeCl3

(4) Nối một dây Cu với một dây Fe rồi để trong không khí ẩm

(5) Đốt một dây sắt trong bình chứa đầy khí Oxi

(6) Thả một viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng Trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm mà Fe không bị ăn mòn điện hóa là

 • A (2), (4), (6)       
 • B (2), (3), (4), (6)
 • C (1), (3), (5)       
 • D (1), (3), (4), (5)

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học

+ 2 điện cực khác nhau về bản chất: KL – KL; PK-KL; KL- hợp chất

+ 2 điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau

+ 2 điện cực phải tiếp xúc với dung dịch chất điện li

Phải thỏa mãn cả 3 điều kiện trên mới xảy ra ăn mòn điện hóa

Lời giải chi tiết:

Các thí nghiệm Fe không bị ăn mòn điện hóa là: (1), (3), (5)

(2) Fe ăn mòn điện hóa vì thỏa mãn điều kiện

+ 2 cặp điện cực khác nhau về bản chất: Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu

+ 2 điện cực này tiếp xúc trực tiếp với nhau

+ 2 cặp cặp điện cực nhúng trong dd chất điện li là CuSO4

(5) Fe ăn mòn điện hóa vì thỏa mãn điều kiện

+ 2 cặp điện cực khác nhau về bản chất: Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu

+ 2 điện cực này tiếp xúc trực tiếp với nhau

+ 2 cặp cặp điện cực nhúng trong dd chất điện li là không khí ẩm (có nước, axit)

(6) Fe ăn mòn điện hóa vì thỏa mãn điều kiện

+ 2 cặp điện cực khác nhau về bản chất: Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu

+ 2 điện cực này tiếp xúc trực tiếp với nhau

+ 2 cặp cặp điện cực nhúng trong dd chất điện li là H2SO4

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 32 :

Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO3

(b) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng

(c) Ngâm lá nhôm trong dung dịch NaOH

(d) Ngâm lá sắt được cuốn dây đồng trong dung dịch NaOH

(e) Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm

(f) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

 • A 2
 • B 1
 • C 4
 • D 3

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa học là

+ Xuất hiện ít nhất 2 điện cực khác nhau về bản chất như: KL –KL; KL – PK; KL- Hợp chất

+ các chất tham gia phản ứng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau

+ Cùng nhúng trong 1 dung dịch chất điện li

Lời giải chi tiết:

(a) tạo ra 2 kim loại là Cu và Ag nên là ăn mòn điện hóa

(b) là ăn mòn hóa học

(c) là ăn mòn hóa học

(d) là ăn mòn điện hóa

(e) là ăn mòn điện hóa

(f) là ăn mòn hóa học

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 33 :

Thực hiện các thí nghiệm sau :

(1) Thả 1 viên Fe vào dung dịch HCl

(2) Thả 1 viên Fe vào dung dịch CuSO4

(3) Thả 1 viên Fe vào dung dịch FeCl3

(4) Nối 1 dây Cu với 1 dây Fe rồi để trong không khí ẩm

(5) Đốt 1 dây Fe trong bình kín chứa đầy khí O2

(6) Thả 1 viên Fe vào dung dịch chứa đồng thời CuSO4 và H2SO4 loãng

Trong các thí nghiệm trên, trường hợp Fe không bị ăn mòn điện hóa học là :

 • A (1), (3), (4), (5)   
 • B (2), (3), (4), (6)      
 • C (2), (4), (6)    
 • D (1), (3), (5)

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Điều kiện thỏa mãn ăn mòn điện hóa là :

+) 2 điện cực khác bản chất (KL-KL, KL-PK, KL – hợp chất)

+) 2 điện cực nối với nhau bằng dây dẫn hoặc tiếp xúc trực tiếp với nhau

+) 2 điện cực cùng nhúng vào dung dịch điện ly

Lời giải chi tiết:

Trường hợp Fe không bị ăn mòn điện hóa là: (1), (3), (5).

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 34 :

Tiến hành thí nghiệm với 3 chậu nước như hình vẽ sau:

Đinh sắt trong cốc nào bị ăn mòn nhanh nhất?

 

 • A Cốc 1.
 • B Cốc 2 và 3.      
 • C Cốc 2.
 • D Cốc 3.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Đinh sắt ngâm trong cốc nào xảy ra ăn mòn điện hóa học thì sẽ bị ăn mòn nhanh hơn.

Lời giải chi tiết:

Cốc 1: đinh sắt ngâm trong nước sẽ không xảy ra ăn mòn điện hóa, chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

Cốc 2: đinh sắt được cuốn vào dây đồng sẽ hình thành cặp oxi hóa khử Cu2+/Cu và Fe2+/Fe nhúng trong dd chất điện li là nước=> khi này xảy ra ăn mòn điện hóa, thanh sắt sẽ bị ăn mòn trước, sau đó đến dây đồng.

Cốc 3: đinh sắt được cuốn vào dây kẽm sẽ hình thành cặp oxi hóa khử Zn2+/Zn và Fe2+/Fe nhúng trong dd chất điện li là nước=> khi này xảy ra ăn mòn điện hóa, dây kẽm sẽ bị ăn mòn trước, sau đó đến thanh sắt (do kẽm có tính khử mạnh hơn sắt)

=> Đinh sắt ngâm trong cốc 2 sẽ bị ăn mòn nhanh nhất

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 35 :

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Nhúng thanh Zn nguyên chất vào dung dịch HCl dư

(b) Nhúng thanh Cu nguyên chất vào dung dịch AgNO3

(c) Nhúng thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3

(d) Để miếng sắt tây (sắt tráng thiếc) trong không khí ẩm

(e) Nhúng thanh gang (hợp kim của Fe và C) vào dung dịch NaCl bão hòa

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ tạo ra ăn mòn hóa học :

 • A 1
 • B 3
 • C 4
 • D 2

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Điều kiện để có sự ăn mòn điện hóa :

+) 2 điện cực khác bản chất (KL-KL, KL-PK, …)

+) 2 điện cực cùng nhúng vào dung dịch điện ly

+) 2 điện cực nối với nhau bằng dây dẫn hoặc tiếp xúc trực tiếp với nhau

Lời giải chi tiết:

Ăn mòn hóa học : (a), (c)

Ăn mòn điện hóa : (b) Cu-Ag ; (d) Fe-Sn ; (e) Fe-C

Đáp án D  

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 36 :

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng.

(b) Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2

(c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3

(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là

 • A 3.
 • B 2.
 • C 4.
 • D 1.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học là:

+ Xuất hiện 2 cặp điện cực khác nhau về bản chất như: KL - KL; KL -PK; KL - HK

+ Các chất tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau

+ Cùng nhúng trong 1 dung dịch chất điện li

Lời giải chi tiết:

chỉ có thí nghiệm (a) xảy ra ăn mòn điện hóa vì thỏa mãn điều kiện

+ Xuất hiện 2 cặp điện cực khác nhau về bản chất là Cu2+/Cu và Fe2+/Fe

+ 2 chất tham gia phản ứng tiếp xúc trực tiếp với nhau

+ cùng nhúng trong 1 dung dịch chất điện li là H2SO4 loãng.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 37 :

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm.

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc đựng dung dịch NaCl.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn điện hóa học là

 • A 3.
 • B 1.
 • C 4.
 • D 2.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

ăn mòn hóa học: là quá trình oxi hóa - khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển trực tiếp đến các chất trong môi trường.

ăn mòn điện hóa học: là quá trình oxi hóa - khử, trong đó kim loại bị ăn mòn do tác dụng của dung dịch chất điện li và tạo nên dòng electron chuyển dời từ cực âm đến cực dương

Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học là:

+ Xuất hiện ít nhất 2 cặp điện cực khác nhau về bản chất như: KL-KL ; KL- PK; KL- HC

+ Các chất phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau thông qua dây dẫn

+ Cùng nhúng trong 1 dung dịch chất điện li

Lời giải chi tiết:

(a) chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

(b) xảy ra cả ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học

(c) xảy ra ăn mòn hóa học và điện hóa học

(d) Chỉ xảy ra ăn mòn điện hóa học

Vậy chỉ có 1 thí nghiệm (d) xảy ra ăn mòn điện hóa học

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 38 :

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuCl2

(2) Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.

(3) Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng.

(4) Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H2SO4 loãng.

(5) Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.

(6) Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng có hòa tan vài giọt CuSO4.

(7) Đốt hợp kim Al - Fe trong khí Cl2.

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

 • A 2.
 • B 3.
 • C 5.
 • D 4.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa:

+ Xuất hiện các chặp điện cực khác nhau về bản chất: KL - KL; KL-PK; KL-HC

+ Các chất tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau thông qua dây dẫn

+ Cùng nhúng trong dung dịch chất điện li.

Lời giải chi tiết:

(1) xuất hiện ăn mòn điện hóa của 2 cặp điện cực Fe2+/Fe và Cu2+/Cu, tiếp xúc trực tiếp với nhau cùng nhúng trong dd điện li CuCl2

(2) xuất hiện ăn mòn điện hóa của 2 cặp điện cực Fe2+/Fe và Cu2+/Cu, tiếp xúc trực tiếp với nhau cùng nhúng trong dd điện li CuSO4

(3) không xuất hiện ăn mòn điện hóa vì thiếu điều kiện nhúng trong dd chất điện li

(4) xuất hiện ăn mòn điện hóa của 2 cặp điện cực Fe-C, tiếp xúc trực tiếp với nhau cùng nhúng trong dd điện li H2SO4

(5) không xuất hiện ăn mòn điện hóa vì không có cặp điện cực khác nhau về bản chất (Cu+ 2Fe3+ →2Fe2+ + Cu2+)

(6) xuất hiện ăn mòn điện hóa của 2 cặp điện cực Al3+/ Al và Cu2+/Cu, tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng trong dd điện li H2SO4

(7) không xuất hiện vì thiếu điều kiện cùng nhúng trong dd chất điện li

=> có 4 thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hóa học

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 39 :

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng

(b) Cho lá Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 và HNO3

(c) Cho lá Zn vào dung dịch HCl

(d) Để miếng gang ngoài không khí ẩm

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

 • A 2
 • B 1
 • C 3
 • D 4

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Ăn mòn điện hóa xảy ra khi có hai kim loại hoặc phi kim khác nhau cùng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li

Lời giải chi tiết:

(a) Ăn mòn hóa học lúc đầu tạo thành Cu rồi sau đó có ăn mòn điện hóa

(b) Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

(c) Chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

(d) Xảy ra ăn mòn điện hóa do xuất hiện cặp điện cực Fe-C, tiếp xúc trực tiếp với nhau và nhúng trong dd điện li là không khí ẩm

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là 2

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 40 :

Tiến hành các thí nghiệm sau :

(a) Những dây sắt nguyên chất vào dung dịch AgNO3

(b) Cắt miếng tôn (sắt tráng kẽm) để trong không khí ẩm

(c) Nhúng dây sắt vào dung dịch H2SO4 có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào dung dịch FeCl3

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm mà Fe bị ăn mòn điện hóa là

 • A 3
 • B 2
 • C 4
 • D 1

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Ăn mòn điện hóa xảy ra khi có hai kim loại hoặc phi kim khác nhau cùng tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau và cùng tiếp xúc với dung dịch điện li

Lời giải chi tiết:

(a) xảy ra ăn mòn điện hóa Fe vì Fe + AgNO3 → Ag → ăn mòn điện hóa 

(b) xảy ra ăn mòn điện hóa xuất hiện cặp điện cực là Fe -Zn, Zn bị ăn mòn trước

(c) xảy ra ăn mòn điện hóa vì Fe + CuSO4 → Cu → ăn mòn điện hóa

(d) không xảy ra ăn mòn điện hóa vì Cu +2 FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm mà Fe bị ăn mòn điện hóa là 2

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 41 :

Tiến hành các thí nghiệm sau:

- TN1: Đốt dây Fe trong bình khí O2.

-TN2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt CuSO4.

-TN3: Nhúng thanh Al vào dung dịch Cu(NO3)2.

-TN4: Để miếng gang trong không khí ẩm.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa học là

 • A 3.
 • B 4.
 • C 2.
 • D 1.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Điều kiện xảy ra ăn mòn hóa học là:

+ xuất hiện cặp điện cực có bản chất khác nhau: KL-KL; KL - PK hoặc KL- HC

+ tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau

+ cùng nhúng trong 1 dung dịch chất điện li

Lời giải chi tiết:

TN1: xảy ra ăn mòn hóa học

TN2: xảy ra ăn mòn điện hóa vì xuất hiện cặp điện cực Fe-Cu, tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng trong dd chất điện li là H2SO4

TN3: xảy ra ăn mòn điện hóa vì xuất hiện cặp điện cực Al-Cu, tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng trong dd chất điện li là H2SO4

TN4: xảy ra ăn mòn điện hóa vì xuất hiện cặp điện cực Fe-C, tiếp xúc trực tiếp với nhau và cùng nhúng trong dd chất điện li là không khí ẩm

→ có 3 TN xảy ra ăn mòn điện hóa

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 42 :

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO3.

(b) Ngâm lá đồng trong dung dịch HCl loãng, sục khí O2 liên tục.

(c) Ngâm lá đồng trong dung dịch KOH.

(d) Ngâm lá sắt được cuốn dây đồng trong dung dịch NaCl để ngoài không khí.

(e) Để một đoạn dây thép ngoài không khí ẩm.

(f) Ngâm một miếng Zn dư vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

 • A 2
 • B 1
 • C 4
 • D 3

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa là:

1 - Có 2 điện cực khác nhau về bản chất hóa học

2 - Các cặp điện cực này tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn

3 - Các cặp điện cực cùng được nhúng trong dung dịch chất điện li

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa là:

1 - Có 2 điện cực khác nhau về bản chất hóa học

2 - Các cặp điện cực này tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn

3 - Các cặp điện cực cùng được nhúng trong dung dịch chất điện li

(a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Ag sinh ra bám trực tiếp lên Cu tạo thành 1 cặp điện cực (thỏa mãn điều kiện 1 và 2), chúng cùng được nhúng trong dung dịch điện li là AgNO3 (thỏa mãn điều kiện 3)

→ Có xảy ra ăn mòn điện hóa

(b) Không tạo được cặp điện cực nên không thỏa mãn điều kiện ăn mòn điện hóa

→ Không xảy ra ăn mòn điện hóa

(c) Cu không phản ứng với KOH => Không tạo được cặp điện cực nên không thỏa mãn điều kiện ăn mòn điện hóa

→ Không xảy ra ăn mòn điện hóa

(d) Cặp điện cực Fe-Cu tiếp xúc trực tiếp với nhau (thỏa mãn điều kiện 1 và 2) và cùng được nhúng trong dung dịch chất điện li là NaCl (thỏa mãn điều kiện 3)

→ Có xảy ra ăn mòn điện hóa

(e) Thép có thành phần là Fe và C nên tạo thành cặp điện cực Fe-C (thỏa mãn điều kiện 1), chúng tiếp xúc với nhau (thỏa mãn điều kiện 2) và cùng nhúng trong dung dịch điện li là không khí (thỏa mãn điều kiện 3)

→ Có xảy ra ăn mòn điện hóa

(f) Zn + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + ZnSO4

    Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Fe sinh ra bám vào thanh Zn tạo thành cặp Zn-Fe (thỏa mãn điều kiện 1 và 2) cùng nhúng trong dung dịch điện li là NaCl (thỏa mãn điều kiện 3)

→ Có xảy ra ăn mòn điện hóa

Vậy có 4 thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 43 :

Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Nhúng dây sắt nguyên chất vào dung dịch AgNO3

(b) Cắt miếng tôn ( sắt tráng kẽm) để trong không khí ẩm

(c) Nhúng dây sắt vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.

(d) Quấn dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào dung dịch FeCl3

Số thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa học là

 • A 1
 • B 2
 • C 4
 • D 3

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Ăn mòn điện hóa xảy ra khi có 2 kim loại tiếp xúc trực tiếp với nhau hoặc tiếp xúc qua môi trường điện li

Kim loại bị ăn mòn là kim loại mạnh hơn trong dãy điện hóa học

Lời giải chi tiết:

(a) Nhúng dây sắt nguyên chất vào dung dịch AgNO3 → 2 kim loại Fe và Ag → Fe bị ăn mòn điện hóa

(b) Cắt miếng tôn ( sắt tráng kẽm) để trong không khí ẩm → Zn bị ăn mòn điện hóa

(c) Nhúng dây sắt vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4→ 2 kim loại Cu và Fe → Fe bị ăn mòn điện hóa

(d) Quấn dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào dung dịch FeCl3 → 2 kim loại Fe và Cu → Fe bị ăn mòn điện hóa

Số thí nghiệm Fe bị ăn mòn điện hóa học là 3

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 44 :

Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dich FeCl3

(b) Cắt nguyên miếng sắt tây ( sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối

Trong các thí nghiệm trên số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn điện hóa là

 • A 3
 • B 4
 • C 2
 • D 1

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Ăn mòn điện hóa xảy ra khi:

+ Xuất hiện 2 cặp kim loại có bản chất khác nhau

+ Các chất tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau thông qua dây dẫn

+ Các chất cùng nhúng trong 1 dung dịch chất điện li

Lời giải chi tiết:

(a) không xảy ra ăn mòn điện hóa chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

(b) Xảy ra ăn mòn điện hóa học

(c) xảy ra ăn mòn hóa học trước tạo Cu rồi mới có ăn mòn điện hóa

(d) ăn mòn điện hóa học

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 45 :

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(1) Ngâm lá sắt trong dung dịch HCl có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4.

(2) Ngâm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng.

(3) Ngâm lá nhôm trong dung dịch NaOH.

(4) Ngâm hợp kim Fe-Cu trong dung dịch HCl.

(5) Để một vật bằng gang ngoài không khí ẩm.

(6) Ngâm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

 • A 1
 • B 3
 • C 4
 • D 2

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa là:

1 - Có 2 điện cực khác nhau về bản chất hóa học

2 - Các cặp điện cực này tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn

3 - Các cặp điện cực cùng được nhúng trong dung dịch chất điện li

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa là:

1 - Có 2 điện cực khác nhau về bản chất hóa học

2 - Các cặp điện cực này tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau qua dây dẫn

3 - Các cặp điện cực cùng được nhúng trong dung dịch chất điện li

(1) Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

Cu sinh ra bám lên lá sắt tạo thành cặp điện cực Fe-Cu, chúng được nhúng trong dung dịch điện li (HCl, FeSO4) nên thỏa mãn 3 điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa => Có ăn mòn điện hóa

(2) Không xảy ra ăn mòn điện hóa do không tạo được cặp điện cực nào.

(3) Không xảy ra ăn mòn điện hóa do không tạo được cặp điện cực nào.

(4) Cặp điện cực Fe-Cu cùng nhúng trong dung dịch chất điện li (HCl) => Có ăn mòn điện hóa

(5) Gang có chứa Fe và C nên tạo thành cặp điện cực Fe-C, không khí được coi là chất điện li => Có ăn mòn điện hóa

(6) Không xảy ra ăn mòn điện hóa do không tạo được cặp điện cực nào.

Vậy có 3 thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 46 :

Cho các nhận định sau:

(a) Ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều.

(b) Để tách lấy Ag ra khỏi hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag ta dùng lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3.

(c) Trong quá trình ăn mòn, kim loại bị khử thành ion của nó.

(d) Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học.

Số nhận định đúng là

 • A 2.
 • B 3.
 • C 4.
 • D 1.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức về đại cương kim loại, ăn mòn kim loại sgk hóa 12

Lời giải chi tiết:

(a) sai, ăn mòn điện hóa mới phát sinh dòng điện

(b) đúng, vì Fe và Cu tan được trong dd Fe2(SO4)3 còn Ag không tan, lọc kết tủa ta sẽ thu được Ag

Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + FeSO4

(c) sai, quá trình ăn mòn, kim loại bị oxi hóa thành ion của nó

(d) đúng

→ Có 2 nhận định đúng

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 47 :

Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3

(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc) để trong không khí ẩm

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học là:

 • A 2
 • B 3
 • C 4
 • D 1

Đáp án: D

Phương pháp giải:

(*) Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa:

- Bản chất hai điện cực phải khác nhau về bản chất (KL-KL, KL-PK,…) 

- Hai điện cực phải cùng tiếp xúc với môi trường chất điện li

- Hai điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau (qua dây dẫn)

Ăn mòn hóa học không thỏa mãn các điều kiện trên (không phát sinh dòng điện)

Lời giải chi tiết:

(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl3

→ Đúng. Vì không có đủ 2 điện cực khác bản chất (chỉ có 1 điện cực Cu) Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc) để trong không khí ẩm

→ Sai. Xảy ra cả ăn mòn điện hóa (Fe và Sn là 2 điện cực nhúng vào dung dịch điện li chính là không khí ẩm)

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4

→ Sai. Xảy ra cả ăn mòn điện hóa. Cu tạo ra bám vào Zn là 2 điện cực cùng nhúng vào dung dịch CuSO4, H2SO4

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối

→ Sai. Xảy ra cả ăn mòn điện hóa. Cu và Fe gắn với nhau cùng nhúng vào dung dịch điện li là nước muối

Vậy chỉ có 1 thí nghiệm xảy ra ăn mòn hóa học

Đáp án D 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 48 :

Người ta dự định dùng một số phương pháp chống ăn mòn kim loại sau:

1. Cách li kim loại với môi trường xung quanh.

2. Dùng hợp kim chống gỉ

3. Dùng chất kìm hãm.

4. Ngâm kim loại trong H2O.

5. Dùng phương pháp điện hoá.

Phương pháp đúng

 • A

  1, 3, 4, 5.

 • B

  1, 2, 3, 4.

 • C

  2, 3, 4, 5.

 • D

  1, 2, 3, 5.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Dựa vào các biện pháp chống ăn mòn kim loại.

Lời giải chi tiết:

Một số phương pháp chống ăn mòn kim loại là cách li kim loại với môi trường xung quanh, dùng hợp kim chống gỉ, dùng chất kìm hãm, dùng phương pháp điện hoá.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 49 :

Tiến hành các thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng

- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4

- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3

- Thí nghiệm 4: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là:

 • A 2
 • B 4
 • C 3
 • D 1

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lý thuyết ăn mòn điện hóa:

(*) Định nghĩa:

- Là sự oxy hoá kim loại có phát sinh dòng điện. 

(*) Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hóa:

- Bản chất hai điện cực phải khác nhau về bản chất (KL-KL, KL-PK,…) 

- Hai điện cực phải cùng tiếp xúc với môi trường chất điện li

- Hai điện cực phải tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau (qua dây dẫn)

Lời giải chi tiết:

- TN1: Cho thanh Fe vào dung dịch H2SO4 loãng

=> Không xảy ra ăn mòn điện hóa vì không tạo 2 cặp điện cực khác nhau về bản chất

- TN2: Nhúng thanh Zn vào dung dịch CuSO4

=> Cu bám vào Zn tạo thành cặp điện cực Zn-Cu, nhúng trong dung dịch điện li

=> Xảy ra ăn mòn điện hóa

- TN3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3

=> Ag bám vào Cu tạo thành cặp điện cực Cu-Ag, nhúng trong dung dịch điện li

=> Xảy ra ăn mòn điện hóa

- TN4: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3

=> Không xảy ra ăn mòn điện hóa vì không tạo 2 cặp điện cực khác nhau về bản chất

Vậy số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là 2.

Đáp án A 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 50 :

Để bảo vệ tàu biển làm bằng thép (phần chìm dưới nước biển), ống thép dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt ngầm dưới đất, người ta gắn vào mặt ngoài của thép những tấm Zn. Người ta đã bảo vệ thép khỏi sự ăn mòn bằng cách nào cho dưới đây ?

 • A Cách li kim loại với môi trường.
 • B Dùng phương pháp điện hoá.
 • C Dùng Zn là chất chống ăn mòn.
 • D Dùng Zn là kim loại không gỉ.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Để bảo vệ tàu biển làm bằng thép (phần chìm dưới nước biển), ống thép dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt ngầm dưới đất, người ta gắn vào mặt ngoài của thép những tấm Zn xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa do kẽm bị ăn mòn trước.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Xem thêm